X
X

Abbas Güçlü ile Büyük Oyun Başvuru Formu

"ABBAS GÜÇLÜ İLE BÜYÜK OYUN" programına gelen başvuru formlarındaki tüm yazı, video ve fotoğraflar, formu gönderen kişinin sorumluluğundadır. Başvuru formunu dolduran kullanıcılar, başvuru sahibinin kendisi olduğunu kabul ve beyan etmiştir. Kişinin izni olmaksızın yapılan başvurulardan, Kanal D sorumlu değildir.

YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI, PROGRAMIN İŞLEYİŞİ

 • Program 8 hafta sürecek
 • 7 haftalık programda her hafta bir birinci seçilecek
 • 8. hafta final haftası olacak
 • Yarışmaya katılacak oyunlar özgün, yeni ya da 2018 yılında markete girmiş olan oyunlar olabilir
 • Geliştirmeye açık, tamamlanmış oyunlar ile yarışmaya katılım sağlanabilir
 • Takım ya da bireysel olarak katılım sağlanabilir
 • İlk etapta birbirinden değerli bilim adamları ve uzmanlardan oluşan ön jüri, katılan yüzlerce projeyi ön eleme ile seçecek
 • Ön elemeden geçmiş oyunlar yarışmaya katılabilecek
 • Çözünürlüğü ve görüntü kalitesi yüksek oyunlar olması idealdir
 • RTÜK kuralları çerçevesinde şiddet, cinsellik içeren oyunlar değerlendirmeye tabi tutulmaz.
 • Eğitici, eğlendirici, sanatsal vb. oyunlar ile kategoriye ayrılmaksızın birlikte değerlendirilir
 • 3 kişiden oluşan ana jürimiz stüdyomuzda toplamda 8 hafta sürecek program için yarışacak, her hafta oyunlarını en iyi şekilde yaratan oyun geliştiricisini seçerek büyük finale taşıyacak
 • Jüri karşısına çıkan yarışmacılar sunumlarını 5 dk. ile sınırlamak zorundadırlar, sunum sırasında her türlü materyal, kostüm ve ya yardımcı malzeme kullanılabilir
 • Yarışma devam ederken bir üst tura kalan yarışmacı oyununu geliştirebilir, eklemeler yapabilir. Her türlü desteği alabilir
 • 7 haftanın birincileri (toplam 7 kişi) finalde jüri karşısına çıkacak ve programın sonunda yarışmanın birincisi seçilecek
Kendinize ait fotoğrafınızı ekleyiniz
Fotoğrafınız Yüklendi Sil
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
Yükleyin
Fotoğrafınız Yüklendi Sil

YARIŞMACI MUVAFAKATNAMESİ ve TAAHHÜTNAME

 1. TARAFLAR

1.1. DTV HABER VE GÖRSEL YAYINCILIK A.Ş.  (Bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır)

 

1.2. http://www.kanald.com/basvuru internet sayfası üzerinden başvuru yapan kişi (Bundan sonra BAŞVURU SAHİBİ olarak anılacaktır)

 1. TARAFLARIN YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 2.1. Başvuru Sahibi, ‘’Abbas Güçlü ile Büyük Oyun’’ isimli (isim Şirket tarafından değiştirilebilir) yarışma programına (kısaca ‘’Program’’ olarak anılacaktır) serbest iradesi ve kendi isteği ile katıldığını, Yarışma Kayıt Formu’nda belirtmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin eksik ve yanlış olması dolayısıyla doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu,

 

2.2. Başvuru Sahibi, yarışma kurallarının tarafına anlatıldığını, bu kurallara uyacağını, yarışma sonunda ödül kazanan kişi ya da kişilerin bu kurallara göre belirleneceğini, bu kurallara ve yarışmacıların seçimine ilişkin hiçbir itirazının olmadığını,

 

2.3. Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’ndaki bilgileri, fotoğrafları, videoları kendi rızası ile Şirket ile paylaştığını, bu içerikleri ve Program’ın çekimlerinde ve tanıtımları esnasında elde edilen ve eser kapsamında olan veya olmayan her türlü görsel ve işitsel materyali, Şirket’in dilediği zaman dilediği mecra ve dilediği programda kullanma hakkına sahip olduğunu, bu kullanım nedeniyle Şirket’ten herhangi bir hak ve alacak talep etmediğini ve etmeyeceğini,

 

2.4.  Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’nu doldururken belirtmiş bilgilerin, paylaştığı videoların ve fotoğrafların 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmediğini kabul ettiğini, aksi takdirde Şirket’in ihlaller dolayısıyla ödeme yapmak zorunda kalması durumunda zararı derhal karşılayacağını,

 

2.5. Başvuru Sahibi, Program’a katıldığı Oyun’un (bundan böyle kısaca ‘’Oyun’’ olarak anılacaktır)  kendisi tarafından üretildiğini ve/veya yazıldığını, Oyun’un özgün olduğunu, Oyun’a ilişkin tüm haklara yer, süre, sayı, mecra sınırlaması olmaksızın sahip olması sebebi ile işbu Sözleşme’yi imzalamaya herhangi bir hukuki engeli olmadığını, Oyun’un Şirket ve Yayıncı Kuruluş tarafından süre, yer, sayı ve mecra sınırlaması olmaksızın yayınlanabileceğini, bu kullanım nedeniyle Şirket’ten herhangi bir hak ve alacak talep etmediğini ve etmeyeceğini,

 

2.6. Başvuru Sahibi, Oyun’a ilişkin olarak Şirket ve/veya Yayıncı Kuruluş’a bir uyarı, idari bir ceza ve/veya herhangi bir müeyyide uygulanması ve/veya uygulanacağının bildirilmesi durumunda ve/veya üçüncü kişilerden yöneltilebilecek telif hakları ve diğer haklarının ihlali gibi sebeplerle talepler olması durumunda  Şirket ve/veya Yayıncı Kuruluş’un yanında müdahale ederek sorumluluğu derhal üstleneceğini, Şirket ve/veya Yayıncı Kuruluş’un uğrayacağı ve/veya ödemek zorunda kalacağı  maddi ve manevi her türlü müspet ve/veya menfi zararı ve/veya kar kaybını ve/veya cezai şartı ikinci bir ihtar, ihbar ve Mahkeme kararına gerek kalmaksızın derhal karşılayacağını,

 

2.7. Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’nun doldurulması ile direkt yarışmacı olmaya hak kazanmadığını, yarışmacıları belirleme yetkisinin Şirket yetkililerinde ve jüride olduğunu bildiğini,

 

2.8. Başvuru Sahibi, Program nedeniyle, isminin, lakabının, kişisel bilgilerinin, resminin, görüntüsünün ve sesinin, Programı sırasında, öncesinde veya sonrasında, bir veya daha fazla kaydedici cihaz ile kayıt altına alınmasına serbest iradesi ile muvafakat ettiğini,

 

2.9. Başvuru Sahibi, Şirket’in Program’ın yayınını erteleme, askıya alma, yayınlamama ya da tamamen sona erdirme hakkı olduğunu, bu hakkın Şirket tarafından dilediği zaman kullanabileceğini; bu durumda Şirket’den ve Yayıncı Kuruluştan herhangi bir talepte bulunmayacağını,

 

2.10. Başvuru Sahibi, Şirket tarafından belirlenen çekim günü ve çekim saatlerinde hazır bulunacağını ve çekimler tamamlanıncaya kadar çekim mekanını terk etmeyeceğini, aksi halde Şirket’in uğrayacağı zararı tazmin etmeyi,

 

2.11. Başvuru Sahibi, Program’a katılmaya hak kazandıktan sonra yerine yarışmacı olarak başkasını tayin edemeyeceğini, elenmediği müddetçe Program’ a katılmak zorunda olduğunu,

 

2.12. Başvuru Sahibi, Program’ın kayda alınması sırasında, öncesinde veya sonrasında tarafına sorulan ve/veya sorulacak olan sorulara, yarışma kurallarına, yarışma puan sistemine, yapılan ve/veya yapılacak olan konuşmalara, verilen ve/veya verilecek olan cevaplara, verilen ve/veya verilecek olan bilgilere ve tarafına yöneltilen ve/veya yöneltilecek olan bütün içeriğe her hangi bir itirazının bulunmadığını, bu içeriğe serbest iradesi ile muvafakat ettiğini,

 

2.13. Başvuru Sahibi, Kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ve Program amaçları kapsamında toplanmasına, işlenmesine, 3. kişilere aktarılmasına ve bu amaçlar uyarınca gereken süreler ve sair yasal saklama süreleri boyunca saklanmasına özgür iradesiyle açık rıza gösterdiğini ve bu hususlarla alakalı olarak bilgilendirildiğini,

 

2.14. Başvuru Sahibi, Şirket’in yarışma formatını, şartlarını ve işbu taahhütname maddelerini başvuru sahibine bildirmeden değiştirme hakkına sahip olduğunu,  

BEYAN, KABUL VE TAAHHÜT EDER.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Yelda Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş

Demirören Tv Center 100. Yıl Mah. 2264.Sk Demirören Medya Center No:1/21 Bağcılar-İstanbul

Yelda Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş (bundan sonra “Kanal D” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili aşağıda sayılan veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (bundan sonra “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır.) hazırladık.

 • Çalışan Adaylarımız
 • Stajyer Adaylarımız
 • Çevrimiçi Kullanıcı (internet sitesi ziyaretçisi)
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Tedarikçi Yetkililerimiz
 • Tedarikçi Çalışanlarımız
 • Ziyaretçilerimiz
 • Habere Konu Kişi
 • Haberi Paylaşan Kişi
 • Oyuncular
 • Yarışmacı - Konuk

Çalışanlar 

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Platformu’nda yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Kanal D eski çalışanı iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz bölümünde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Stajyerler

Stajyerlere ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler stajyerlerimizin erişebileceği şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Platformu’nda  yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Kanal D eski stajyeri iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz bölümünde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?  

Kişisel verileriniz,

Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve/denetimi ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na ve

 • Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında, sözleşmesel ilişkimiz kapsamında; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla Grup Şirketlerimiz ve Bağlı Ortaklılıklarımız’a
 • Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında sözleşmesel ilişkimiz kapsamında, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, organizasyon ve etkinlik yönetimi ve amaçlarıyla birlikte çalıştığımız Tedarikçi Yetkilileri ve Çalışanları’na
 • Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında sözleşmesel ilişkimiz kapsamında; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yönetim Kurulu’na
 • Yalnızca Çalışan Adayları’na ait kişisel veriler bu konuda verecekleri izne bağlı olarak; grup şirketlerinin daha etkili insan kaynakları politikası ve süreçleri yürütmesi, gerektiğinde iş başvurusu olumsuz sonuçlanan Çalışan Adayı’na diğer grup şirketlerimiz içerisinde alternatif ya da daha iyi bir pozisyon için teklif sunulabilmesi ve aday havuzu oluşturulabilmesi amaçlarıyla Grup Şirketlerimiz’e

KVKK’nın Aktarıma ilişkin 8. maddesindeki veya Yurtdışına Aktarıma ilişkin 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olan kadarı aktarılabilecektir.

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu ’nu kullanarak;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Demirören Tv Center 100. Yıl Mah. 2264.Sk No:1 Bağcılar-İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Yelda Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.’ye bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle yeldahaber@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
 • İlgili Kişi tarafından Yelda Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kvkkbasvuru@kanald.com.tr adresimize göndererek

 

Yelda Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekaletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

 

Başvurunuz alındı!

Bir sorun oluştu!

Lütfen daha sonra tekrar deneyin.