X
X

Keşanlı Ali Destanı Karakterler

(Güncellendi: 08.11.2016 - 16:15)

125.jpg

<b>ALİ</b> <br> Kendini bildi bileli Zilha'ya sevdalı Ali'nin en büyük hayali, askerden döner dönmez, anasının itirazlarına rağmen, Çamur İhsan'dan Zilha'yı istemektir. Bu hayal, Çamur İhsan'ın, Ali ve Sipsi'yi bir yarışa sokarak, yüklü bir başlık parası istemesiyle darbe alır. Ali, tüm gücüyle çalışarak başlık parasını toplamaya çalışırken; çocukluktan beri belası olan Sipsi'nin soluğunu sürekli ensesinde hisseder. Tüm sorunlarını geride bırakarak Zilha'sına kavuştuğunu düşündüğü zamanda, şeytani bir kumpas sonucu tuzağa düşürülürek, işlemediği bir cinayetten dolayı hüküm giyer. Saf, iyi niyetli, acemi bir genç olarak girdiği hapishanede yaşadıkları, onu güçlü ve mağrur bir erkeğe, koğuş ağası, anlı şanlı Keşanlı'ya dönüştürür.

124.jpg

<b>ZİLHA</b><br>Tek akrabası dayısı Çamur İhsan'la birlikte yaşayan, güzeller güzeli Zilha'nın en büyük hayali; bir gün sevdalısı Ali ile evlenerek Sineklidağ'dan kurtulmaktır. Başlık parası isteyen dayısı, onu gelin olarak istemeyen Ali'nin anası, kendisine umutsuz bir şekilde aşık Sipsi'nin entrikaları, bu hayalin sürekli ertelenmesine neden olur. Tam umutların yeşerip, kavuşacaklarını düşündükleri zamanda Çamur İhsan'ın cinayete kurban gitmesi, bu cinayetin Ali'nin üstüne kalması Zilha'yı büyük bir çaresizliğin içine iter. Sevdiği adam dayısının katili olarak hapise girerken, kendisi ise bir başına, Sineklidağ'a mahkum olur.

123.jpg

<b>KURŞUNCU HASİBE</b><br>Hayattaki en büyük isteği oğlunu evlendirmek olmasına rağmen, Zilli Zarife'nin zilli kızı Zilha'yı hayatta gelin almam diye tutturarak biricik oğlu Ali'yi çıkmazlara sokan, deli dolu, neşeli, sağı solu belli olmayan Hasibe, mahallenin mistik işlerinden sorumludur. Dökülecek kurşunlar, yazılacak muskalar, çözülecek büyüler ve adanacak adaklar için tüm mahalle oğlunu efsunlayan Hasibe'ye koşar.

122.jpg

<b>ŞERİF ABLA</b><br>Mahallede yaşayanların saygısını ve hürmetini kazanmış, kimseyle bir husumeti olmadığı gibi, sağduyusuyla her zaman mahalledeki dengeleri koruyabilen Şerif abla; kimsesiz Zilha'nın manevi annesi; Kurşuncu Hasibe'nin can arkadaşı, anası ve sevdası arasında sıkışan Ali'nin akıldanesi, mahallenin vicdanıdır.

121.jpg

<b>İZMARİT NURİ</b><br>Ali'nin en yakın dostu, mahallenin çapkını, Fehime'nin uzatmalı nişanlısı İzmarit Nuri, "ömür dediğin bir gündür o da bugündür" felsefesiyle anı yaşayan, tatlı serseri, şeytan tüyü sahibi biridir. Sürekli parasızlığını, işsizliğini, anasını bahane ederek nikahtan kaçan İzmarit Nuri'nin eline yüzüne bulaştırdığı çapkınlık maceraları mahalle kahvesinin eğlencesidir.

120.jpg

<b>SİPSİ SELİM</b><br>İlk gençliğinden beri, Zilha'ya sevdalı, Ali'ye düşman olan Sipsi; içten pazarlıklı, hesapçı kişiliğiyle mahallenin belalısı Manyak Cafer'in işlerini yürütmektedir. Mahalledeki rant paylaşımına ortak olan Teke Kazım ve Çamur İhsan'la olan ilişkileri belirleyen perde arkasındaki kişi olarak, tüm dengeleri idare etmektedir. Askerden dönen Ali'nin, Zilha ile evlenmek için ortaya çıkışı, Sipsi'nin, Çamur İhsan'a Zilha yüzünden taviz vermesine yol açar. Çamur İhsan lehine dengeler değişirken, Manyak Cafer'i kontrol etmekte zorlanan Sipsi; hem Ali'den, hem Çamur İhsan'dan, hem de Manyak Cafer'den kurtulacağı şeytani bir oyuna girişir.

119.jpg

<b>FEHİME</b><br>Zilha'nın en yakın arkadaşı, İzmarit Nuri'nin uzatmalı nişanlısı iyi niyetli Fehime, yıllardır kendisine aynı bahaneleri sıralayarak sürekli nikahı erteleyen İzmarit Nuri'yi sevmekte, inatla birbirlerine kavuşacakları o nikah günlerini beklemektedir. Saflığı ve romantikliği ile bu dünyada yaşamayan Fehime, en zor günlerinde Zilha'nın en büyük destekçisidir.

118.jpg

<b>SUZAN</b> <br> İstanbul’un varlıklı ve önemli ailelerinden birinin tek varisi ve biricik kızı olan Suzan, içinde yaşadığı cemiyette gençliği, güzelliğiyle ilgi çeker. Bütün imkânlar önüne serili olmasına rağmen, zenginliği umursamayan, karşısındaki insanın maneviyatına önem veren, saf ve temiz kalpli olan Suzan; Ali’ye olan ilgisi adım adım aşka doğru ilerlerken, Ali’nin bir başkasına sevdalı olduğunu öğrendiğinde aşkını kalbine gömebilecek midir?

117.jpg

<b>TEKE KAZIM</b><br>Yukarı mahallenin legal ve illegal allengirli işlerine bakan Gaziantepli kabadayı. Mahalledeki kabzımal dükkanını diğer işlerini de yürüttüğü paravan olarak kullanmaktadır. Meseleyi akılla çözmeye çalışan, bu sayede kendi alanını koruyan biridir. Şu hayatta onu korkutabilen bir tek karısı Fadime vardır. Dışardaki aslan, evinde kediye döner. Mahalleyi bölüştüğü Manyak Cafer?in gidişinden sonra onun yerine geçen Çakal Rüstem?le rakip olurlar. Çamur İhsan?ın yanında küçük işler yapan Çakal Rüstem'in yükselişinden hiç memnun olmaz.

116.jpg

<b>FADİME</b> <br> Antepli Teke Kazım’ın biricik karısı, büyük bir aşkla her türlü muhalefete ve belalara rağmen, evlendiği Karadenizli Fadime, Teke Kazım gibi bir aslanı ev kedisine dönüştüren şu hayattaki tek kişidir. Kocasının kendisine zaafını bilen Fadime’nin ise şu mahalledeki en büyük derdi tasası Antepli Rukiye’dir. Kendi gibi Karadenizli olan Çakal Rüstem’in bu görgüsüz kadını neden kendine eş aldığına aklı bir türlü ermez. Mahalledeki olaylar onları zaman zaman ittifak etmeye zorlasa da, aralarındaki rekabet Fadime için hayatın tuzu biberidir.

115.jpg

<b>ÇAKAL RÜSTEM</b><br>Çamur İhsan'ın sürekli kazık attığı, hak ettiği değeri vermediği Karadenizli ortağı. Bu durumun farkında olan ve kinlenen Çakal Rüstem, Sipsi ile işbirliği yaparak mahallenin rantına ortak olur. Manyak Cafer ve Çamur İhsan'ın mahalleden temizlenişi ile birlikte Teke Kazım'ın karşısındaki tek güç olur. Aslında iplerini Sipsi tutmaktadır, ikisi birlikte iyi ortaktır. Bu düzen yıllarca devam eder. Ta ki Ali hapisten çıkana kadar. Ali'nin mahalleye dönüşü tüm dengeleri altüst edecektir.

114.jpg

<b>RUKİYE</b> <br> Çakal Rüstem’in büyük bir aşkla, çatışmaları göze alarak evlendiği Antepli Rukiye; şu dünyada ona boyun eğdirebilecek tek kişidir. Kocasının kendisine karşı olan zaafını bilen Rukiye’nin mahalledeki en büyük derdi tasası Karadenizli Fadime’dir. Kocasının rakibi olan hemşehrisinin, gidip bu zevksiz kadını kendisine ne diye eş aldığını bilemez. Zaman zaman Fadime ile aynı tarafta yer alsalar da, aralarındaki tatlı çekişme, Rukiye için, hayatın rengidir.

113.jpg

<b>MELAHAT</b> <br> Fehime’nin annesi. Uzun yol kamyon şoförü kocası, sefere gittiği Almanya’da işçi olarak kalmaya karar verince, birdenbire kızıyla bir başına kalmıştır. Sineklidağ’da geçinmeye çalışan, aradan altı yıl geçmesine rağmen kocasının dönüşünü bekleyen Melahat, kızı Fehime’nin dikiş tutturamayan Nuri’ye gönlünü kaptırmasından dolayı hem endişeli hem de üzgündür. Kararsızlığı ve gelgit aklıyla olan biteni zaten çok da anlayamaz. Iyi kalpli ve hayalcidir.

112.jpg

<b>RAZİYE</b> <br> İzmarit Nuri’nin deli dolu annesi. Hasibe’nin Keşan’dan kızlık arkadaşı. Evlendikten sonra, daha iyi bir hayat hayaliyle birlikte Sineklidağ’a göç etmişlerdir. Ali’yi kendi oğlu gibi, Hasibe’yi de kardeşi gibi sever. Darbukacı kocası, bir turnede can vermiştir. Bunun üzerine dostları Raziye’nin aklını yitireceğini sanmıştır. Gene de oğlu Nuri sayesinde hayata tutunmuştur. Oğlu İzmarit Nuri’nin helal süt emmiş, maharetli bir kızla evlenmesini istemekle birlikte gelin adayının Fehime olmasından hoşnutsuzdur. Oğlunun da nikâha çok hevesli olmaması işine gelmektedir.

111.jpg

<b>AYFER</b> <br> Sineklidağ’a daha zengin muhitten taşınan, köklü İstanbullu. Son derece rahat bir çevrede ilk çocukluğunu geçirmiş, mahallenin en güzel kızı. Babası dolandırıcılıktan hapse girdiği için, ellerinde avuçlarında ne varsa hepsi gitmiş, bulundukları çevreye daha fazla rezil olmamak için hiç bilmedikleri bu semte taşınmışlar. Ateşli görünümüne rağmen, saf ve iyi bir kalplidir.

110.jpg

<b>NEZAHAT</b> <br> 50’li yaşlarında, eskiden dillere destan güzelliği olan, aşk diye bir yalanın peşine takılıp gençliğini harcayan, bu Sineklidağ’da tıkılıp kalan, kızının da kendisi gibi bir kaderi paylaşmasını istemeyen geveze bir kadındır. Tüm günü Ayfer’i kontrol etmekle geçer. Hasibe ve Raziye’yle pek sıkı fıkıdır.

109.jpg

<b>HULUSİ</b><br>İstanbul ticaret ve cemiyet hayatının en önde gelen kişilerinden biri olan Hulusi Bey, çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile nam salmıştır. Hayatta en değerli varlığı, sevişerek evlendiği eşi İffet’ten olan kızı Suzan’dır. Suzan’ın, işleri yöneten gerçek bir iş kadınına dönüşmesi Hulusi Bey için gerçekten büyük bir mutluluk kaynağıdır. Oysa, saf ve iyi niyetli Suzan’ın başını derde sokup Hulusi Bey’in huzurunu tehdit etmesi ise an meselesidir.

108.jpg

<b>İFFET HANIM</b><br>İstanbul’un önde gelen büyük ailelerinden birinin kızı olarak yetişen İffet hanım, asalete, köklere, aristokrasiye çok önem veren, kızını da mümkün olduğu kadar bu değerlerle yetiştirmeye çalışmış, “iyi bir eş, iyi bir anne” olmayı kendine misyon edinmiş, cemiyet insanıdır. Kendilerine yakışan bir damat en büyük arzusudur. Bu arzu, büyük hatalara gebe olsa bile, alt sınıftan eve yerleşecek bir servet avcısından iyidir diye düşünür.

107.jpg

<b>TETİK NECMİ</b><br>30’lu yaşlarında, Teke Kazım’ın bir numaralı adamı. Gözü pek koruması. Teke Kazım’ın işlerini idare eden, silah kullanmayı seven biri.

106.jpg

<b>ŞİPŞAK RASİH</b><br>Kafası her daim iyi 55 yaşında bir adam. Eski fotoğrafçı. Elinden hiçbir iş gelmez ama nefis siyah beyaz fotolar çeker. Kafası az dumanlıyken daha doğru fotoğraflar çekerken, kafası iyiyken çektiklerinde bazen insanlar görünmez, gökyüzü ya da ağaç filan çıkar. Mahalleliye bazen rüyalar anlatır. Birkaç rüyasının çıkmışlığı vardır. O nedenle ona inanlar da vardır mahallede. Tatlı bir üçkâğıtçıdır.

105.jpg

<b>MACUNCU RIZA</b><br>Ali’nin yakın arkadaşlarından olan Rıza kumar alışkanlığı yüzünden eşini, evini hayatını kaybetmiş, tövbe etmiş, sahilde bir barakada yaşayarak geçinmeye çalışan iyi kalpli biridir. Ali’nin masumiyetine hep inanan, Rasih ve Nuri ile birlikte tüm zor günlerde Ali’nin yanında olan Rıza; Ali’nin hiç beklemediği bir zamanda hayatının en büyük hatasını yapacaktır. Bu hatanın bedelini Rıza ödeyebilecek midir?

104.jpg

<b>KEMAL</b><br>Ali?nin asker arkadaşı. 25 yaşlarında, dürüst, çalışkan, orta mektep mezunu, iyi kalpli.

103.jpg

<b>TİTREK EKREM</b><br>Mahallenin sürekli çarpılan elektrikçisi. 40'lı yaşlarında. Havaya dikilmiş saçları, hali ve tavrıyla mahallenin renkli simalarından biri.

102.jpg

<b> HÜSEYİN </b> <br> Bir intikamın peşinden Sineklidağ'a gelen Hüseyin, mahallenin başına çökecek kara günlerin habercisidir. Onun gelişiyle birlikte, Sineklidağ'lılar, iyiyle kötünün sonsuz savaşında, tarafını seçmek zorunda kalacak, mahalledeki dengeler bir daha geri dönülmeksizin değişecektir.

101.jpg

<b>MANYAK CAFER</b><br>Sineklidağ?da herkesin korktuğu kabadayı. Kaba kuvvetle işleri idare eden Manyak Cafer?in hesaplarını Sipsi yürütür. Çapkındır. Gözü yeni serpilip büyüyen Ayfer?dedir. Ayfer?in tazeliği ve gençliği, Manyak Cafer?i kendi ilk delikanlılığına götürmektedir. Herşeyden habersiz Sipsi?nin gazına gelerek bir komplonun piyonu olan Cafer; cinayet üstüne kaldı sanarak, Şam da bir kaçak yaşamı sürmeye başlar.