X
X

CHP'den "Şiddet sabıkası önceden görülsün" yasa teklifi | Video

6 gün önce eklendi

CHP aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla evlenecek çiftlerin birbirlerinin şiddet sabıkalarını önceden görebilmeleri için yasa önerisi verdi. Yasa teklifine göre, bu bilgiler bir veritabanında tutulacak ve sadece çiftlerin kullanımına açık olacak.

CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü verdi yasa teklifini. Yasa teklifine göre de, evlenecek çiftler birbirlerinin şiddet sabıkasını evlenmeden önce görebilmesi sağlanacak. Bunun için sadece evlenecek çiftlere açık bir veri tabanı oluşturulacak. Burada da çocuğa, kadına ya da ev içi şiddete ilişkin bütün adli sicil kayıtları yer alacak.

İlgili yasa maddesine, "Bakanlık bünyesinde aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla, evlilik için resmi başvuruda bulunan kişilerin erişimine açık olarak bir veri tabanı oluşturulur. Bu maddede belirtilen hal dışında bu bilgilerin açıklanması veya paylaşılması yasaktır. Bu maddenin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar adalet bakanlığı'nın görüşü alınarak hazırlanan ve bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelik ile düzenlenir." ifadelerinin eklenmesi önerildi.

Gerekçede ise,OECD ülkeleri arasında ömürlerinde en az bir kez eşinden fiziksel veya duygusal şiddet gören kadın oranında Türkiye'nin yüzde 38 ile ilk sırada yer aldığına dikkat çekildi.
.
Türkiye'nin de taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi'nin devletlere yüklediği sorumluluk ve ödevler arasında "veri toplama ve araştırma" yükümlülüğü bulunduğuna da dikkat çekilen gerekçede, "Bu çerçevede ülkemizde de evlilik için başvuran çiftlerin birbirlerinin şiddet geçmişini bilmeleri sağlıklı aile yapılarının oluşmasına hizmet edecektir" ifadeleri kullanıldı.