X
X

Kamu personeline sakal serbest

30 Temmuz 2022

Erkek kamu personeli artık sakal bırakabilecek. 1982’den bu yana yürürlükte olan hüküm değişti. Danıştay’ın sakal kararı mevzuata girdi.

Diyarbakır Silvan Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir psikiyatri uzmanı, sakal uzattığı gerekçesiyle aldığı disiplin cezası üzerine başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmeliğin, erkek personelin kılık kıyafet bölümünde yer alan "Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz" hükmü iptal edildi.

Danıştay 12. Dairesi'nin 20 Nisan'da aldığı karar, kılık kıyafet yönetmeliğine de işlendi. Buna göre artık erkek kamu personelinin her gün sakal tıraşı olma sorumluluğu bulunmayacak. Psikiyatri uzmanının başvurusu önce reddedilse de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nca yapılan temyizde karar bozularak, yeni bir karar alınmak üzere dosya Danıştay 12. Dairesi'ne geri gönderildi.

12. Daire, dosyayı yeniden inceleyerek yönetmelikteki erkek personelin hergün sakal tıraşı olmasını ve sakal bırakamayacağını belirten hükmü iptal etti. Karar, Kılık Kıyafet Yönetmeliği'ne de girdi.