X
X
Barca, MKC ve Demiray'ın akademideki hocasının ismi Köpek Sadri'dir