X
X
Melisa'nın mektubundaki şifreyi Nazlı farketmiştir