X
X

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan açıklamalar

26 Haziran 2022

ADALARIN SİLAHLANMASI

Kıbrıs'taki gündem sakin değil. Biz burada bir taraftan Kıbrıs'la ilgili içe dönük çalışmalara devam ederken bir taraftan da dışa dönük bunların oyunlarıyla uğraşıyoruz. Ege Adaları'nın silahsızlandırılması bizim ısrarla durdurduğumuz ve Yunanistan'ında böyle bir şey yok zaten nereden çıktı, ben zaten istediğimi de yaparım şeklindeki yaklaşımı, AB'nin de bu yaklaşımın arkasında duruyor gibi görünmesi rahatsız edici Türkiye açısından.

Yüz yıl oldu, yüz yıldır sabreden bir Türkiye var. Ya Yunanistan bir an önce akını başına alır. başkalarının dolduruşuna gelmez. Yunanistan'ın aklını başına almasını biz ısrarla temenni ederiz

600 km uzaktan gelip hemen dibimizdeki Meis Adası'nda burnumuzun dibinde sen benim hava sahamı işgal ettin etmedin diye bu kadar agresif bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Ya silahsızlandırılacaktır adalar, yoksa bunların egemenliği sorgulanmaya başlayacaktır. Türkiye bunlara rıza gösteremez, göstermeyecektir de. 

KIBRIS KONUSU

Çayın taşıyla çayın kuşunu vurmak, Maraş'ı bize verin Ercan Havalimanı'nın kullanımına müsaade edelim. Maraş kimin, Kuzey Kıbrıs'ın Ercan Havalimanı kimin Kuzey Kıbrıs'ın. sen kim oluyorsun da Kuzey Kıbrıs'a dönüp de Maraş'ı bana ver, havalimanını kullanmana müsaade edeceğim. Bu nasıl bir zihniyet bu nasıl bir ukalalıktır. Bu nasıl bir had bilmezliktir. Sen kimsin?

Konuşacağınız yer Türkiye değildir, KKTC'dir. Tanıyacağınız ya da tanıdığınız yer KKTC'dir. Masaya oturacaksanız önce bunlarla oturursunuz, konuşursunuz, adanın paylaşımını adil bir şekilde paylaşımının yapılacağı bir çözüm aranabilir. Somut işbirliği alanları... Hidro karbon kullanımını gerekirse bu çatışma alanı değil, birlikte hareket etme olabilir, barışın sembolü olabilir. Hidro karbon kaynaklarını arayan firmalar dahil, olabileceği bir komisyon vasıtasıyla bunların nasıl paylaşılabileceği ile ilgili bir karar alınabilir. Biz Türkiye olarak gerekirse bir komisyon oluştururuz, böyle bir komisyonda nerede kimin ne arayacağına karara verir bu durum da adanın gelişmesine ve buradaki insanların refahına vesile olur.

Türkiye'nin içerisinde olmadığı bir projenin hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. bunu da zaten taraflarla çok net konuşuyoruz. bu konular gerek İsrail'le gerek bölge diğer ülkelerle konuştuğumuz diğer konulardır. Türkiye'nin dışlanmaya çalışıldığı, yeni bir arayış ifade etmek doğru olmayabilir şu aşamada. Geri adım diye bir şey söz konusu olamaz.

KAPALI MARAŞ

Kapalı Maraş canlandı. İlk açılması anındaki tepkiyi ilk zamanlarını hatırlayın biz dedik ki o zaman farelerin dolaştığı bir şehir mi daha adada yaşayan insanların refahınadır Açıldı ne oldu kıyamet mi koptu, ziyaret edenlerin sayısı 500 bini geçmiş.

Taşınmaz mal komisyonu diye bir komisyon var. orada buradaki mallarıyla ilgili devretmek istese buraya müracaatların arttığını görüyoruz. Rumların bölgeye ilgisinin arttığını görüyoruz.

Bu kimi rahatsız ediyor, buna sevinilmesi lazım. hem bölgedeki kalkınmaya katkı sağlayacak Maraş bölgenin en ileri destinasyonu bunun tekrar canlanması hem Rum tarafını hem de Türk tarafını memnun eder. Tekrar canlanması herkesi mi memnun eder.

Rumların Kıbrıs Türkleri'ne neler yaptığının şahididir Maraş. burası barışın sembolü olacak şekilde, mülkiyet haklarına riayet edilecek şekilde değerlendirilmelidir. Hayalet şehir olmaktan da kurtarılmalıdır.

BU HALİYLE KORUNUP TURİZME AÇILMASI MI PLANLANIYOR?

Olursa muhteşem olur, KKTC'nin her türlü çalışması var. Bizde her türlü katkıyı veriyoruz zaten. Olursa biz sonuna kadar destek veririz. Bizim hedefimiz hayalet şehir olmasından ise ekonominin canlandığı refahın canlandığı ve barışa katkı sağlayan bir şehir. KKTC'nin yaklaşımı mülkiyet haklarına saygılı bir şekilde ve uluslararası hukuka uygun şekilde bir çözüm arayışı.

Mülk sahiplerinin de dahil edildiği bir çözüm arayışı bence bunun çok gecikmemesi lazım. geciken her gün dünya ekonomisine de ada ekonomisine de zarardır. Çocukların ve gençlerin geleceğine vurulmuş bir kilittir. Gazi Magusa'daki çocuk neden kapalı bir şehir görsün yanıbaşında.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA GİRİŞLERİ KONUSUNDA SOMUT ADIM

Ülkemizce NATO bir güvenlik şemsiyesidir. Dolayısyla üyelerin birbirlerinin sınırlarını koruması ve birbirlerine karşı yükümlülükleri vardır. Üyelerden herhangi birisinin sınırları güvenlik boyutunda tehlikeye girerse diğer üyenin bunu koruma yükümlülüğü vardır. Türkiye'nin bu tür boş laflara karnı toktur. Terör örgütlerine destek verenlerin NATO sınırları içerisinde olmasını istemiyoruz. Yoksa Türkiye, NATO genişlemesine karşıdır diye bir şey yok.

Güvenlik riskimizi artırıcı boyutta faaliyetleri olan iki ülkenin NATO'ya girmesini nasıl destekleriz. Aslında biz diğer üyelere de bir mesajı iletmeye çalışıyoruz. uyanma çağrısı gibi düşünün. uyanın artık bunu size anlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir müttefik anlayışı olamaz. yani sadece ben senin güvenlik çıkarlarını düşüneceğim ama karşılığında sen benimkini yok sayacaksın böyle bir şey olmaz. terör örgütlerini destekleyeceksin, sınırlarımızdan bize saldırmasına göz yumacaksın, silah yardımı yapacaksın ve biz buna ses çıkarmayacağız.

Türkiye'nin endişelerinin aşıldığı aşaması diyelim biz buna. ama bizi tatmin edecek somut ileri adımlar henüz o aşamaya gelinmiş değil. o aşamaya gelinirse o zaman zaten sorun kalmaz. Somut adım dediğimiz terörle mücadelede teröristler bunun içindedir ve terör faaliyetlerinin o ülke sınırları içerisinde yasaklanması çok net olarak bunun içerisindedir. Terör örgütlerine maddi manevi ya da askeri hiçbir yardım yapılmaması bunun içindedir. yazılı taahhüdün gerekçesi de şudur sadece bugüne ilişkin değil. bugün tamam yarın nerede kalmıştık demek istemiyorum bundan sonrası dönemde NATO üyesi olduğun sürece ben bu tür faaliyetlere izin vermeyeceğim demek sahadaki uygulamasıdır. bu sağlandıktan sonra ortadan sorun alanı kalmaz zaten aradığımız bu. yoksa içi boş sözler ve niyet beyanları değil.

TAHIL KORİDORUNDA SON DURUM

Çalışılması gereken bazı detaylar var. Rusya'nın ve Ukrayna'nın endişeleri var bunlar giderilmeye çalışıyor. İstanbul'da da bu konuda son noktayı koyalım diyoruz. Tarih geldiği takdir de bu da yapılır. ümit ediyorum ki bu da gecikmez. bu durumdan tüm dünya etkilenir. Bizim Türkiye olarak sorunumuz yok. bereketli bir yıl bizim için. Ancak bölge ülkelerinde sıkıntıya girmek de istemeyiz.

ENFLASYON ADINA YENİ TEDBİRLER

Türkiye açısından bizim için oluşan sıkıntı enerji kaynaklı bir sıkıntı. 42 milyar dolarlık bir enerji giderimiz var toplam. şimdi bu 100 milyar dolara yaklaştı bölgesel çatışmalardan kaynaklı. 55 milyar dolarlık bir ilave... Bu da dövizle ilgili ilave bir talebi gönderme getiriyor. Bununla ilgili çalışmamız var.

Giderlerin arttığı bir dönemde gelirler de arttı. Normalde bizim bütçe açığımız yüzde 3.5'tu öngörülen şimdi yüzde 2.5'ye inmiş durumda. Bütçe açığını da azaltıcı tedbirlerle ek bütçe... Aldığımız bir çok tedbir var. Sadece bugünü değil, sonbahar ve kışı da dahil beklenmedik spekülasyonların veya fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğimiz tedbirleri şimdiden alalım.

ilerde hiçbir spekülatif harekete izin vermeyecek şekilde bugün bunların tedbirlerini alıyoruz. Bu tedbirleri yasal önlemleri de alarak yürütmek istiyoruz. stokçuluğa asla müsaade edilmeyecekmişçesine tedbirlerimizi de almaya çalışıyoruz. Çiftçilerimiz için güreyle ilgili sorunu çözmek istiyoruz. dışa bağımlı bir Türkiye istemiyoruz. bununla ilgili çalışmalar çok ileri seviyede. Bu durum da tarıma doğrudan katkı olarak görülecek.