X
X

KULLANIM KOŞULLARI

Hoşgeldiniz! İşbu Kullanım Koşulları, https://www.kanald.com.tr/https://hurriyet.com.tr ve https://www.milliyet.com.tr/ ve Hürriyet, Kanal D ve Milliyet mobil uygulamaları üzerinde sunulan hizmetlerden faydalanmanıza ilişkin önemli bilgiler ihtiva ettiğinden lütfen kullanımınıza başlamadan önce işbu Kullanım Koşulları’nı dikkatlice okuyunuz.

https://www.kanald.com.tr/, https://hurriyet.com.tr, https://www.milliyet.com.tr/ ve https://uyelik-sso1-pilot.demirorenmedya.com üzerinde sunulan tüm dijital servisler işbu metin kapsamında kısaca “Mecralar” olarak anılacaktır.

 1. Mecra üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. (İşbu metin kapsamında kısaca “HÜRRİYET” olarak anılacaktır.), DEMİRÖREN TV RADYO YAYINCILIK YAPIMCILIK A.Ş. (İşbu metin kapsamında kısaca “KANAL D” olarak anılacaktır.) MİLLİYET GAZETECİLİK VE YAYINCILIK A.Ş. (İşbu metin kapsamında kısaca “MİLLİYET” olarak anılacaktır.) ve DEMİRÖREN MEDYA YATIRIMLARI TİCARET A.Ş.’ye (İşbu metin kapsamında kısaca “Demirören Medya” olarak anılacaktır.) ait Mecralar’a girmek ve kullanmak ile işbu Kullanım Koşulları’nı “Kullanıcı” sıfatıyla (Mecralar’a erişen gerçek ve tüzel kişiler) kabul etmiş bulunuyorsunuz. İşbu koşulları kabul etmediğiniz takdirde lütfen Mecralar’ı kullanmaktan vazgeçiniz. Kullanıcılar Kullanım Koşulları’nı kabul etmekle, Mecralar’da yer alan ve/veya yer alacak olan içerikleri, uygulamaları ve Kullanıcılara yönelik her türlü beyanları da kabul etmiş sayılacaktır.
 2. Grup  Şirketleri : Kullanım Koşulları metni içerisinde HÜRRİYET, MİLLİYET, KANAL D ve Demirören Medya birlikte “Grup  Şirketleri”ni ifade etmektedir. Grup  Şirketleri, Kullanım Koşulları içerisinde HÜRRİYET, MİLLİYET, KANAL D ve Demirören Medya’yı kapsayacak şekilde tanımlanmıştır. Demirören Medya, Grup  Şirketleri’nin kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar. Grup  Şirketleri kapsamını etkileyecek değişiklikler akabinde Kullanıcılar, en geç bir sonraki Demirören Medya ortak üyelik hesabına girişleri sırasında Grup  Şirketleri tarafından belirlenecek yöntem ile ilgili değişiklik konusunda bilgilendirilecektir.
 3. Platformlar : Kullanıcı/Kullanıcılar, Mecralar’da yer alan her bir platformun kendine ait münhasır kullanım koşulları olduğunu kabul ve beyan ederler.
 4. Değişiklikler : Mecralar; Grup  Şirketleri’ne, ait olup Mecralar’da, Mecralar üzerinde ve burada sunulan hizmetler, işbu metin ile Üye Aydınlatma Metni’nde belirtilen hususlara ilişkin olarak her neviden organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi münhasıran Grup  Şirketleri’ne aittir. Grup  Şirketleri, her zaman tek taraflı olarak Mecralar’da sunulan hizmetin yayın ve kullanımını sürekli veya geçici olarak durdurma hakkını haiz olduğu gibi; Mecralar’da dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama, yenileme ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Söz konusu değişiklikler, ayarlamalar, yenilemeler ve güncellemeler Mecralar’da yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Güncelleme söz konusu olması halinde Mecralar’dan en iyi hizmeti alabilmek için kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak ilgili güncellemeleri indirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde Mecralar’ın kullanımında söz konusu olabilecek aksaklıklardan Grup  Şirketleri sorumlu değildir.
 5. Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik ve Aykırı Kullanım : Kullanıcı, Mecralar üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlem ve yazışmalarda; işbu Kullanım Koşulları hükümlerine, Mecralar’da belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, Mecralar üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı’nın Mecralar dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kendisine aittir.
  Kullanıcı; Mecralar’ı kullanırken suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir içeriği Mecralar’da paylaşamaz ve Mecralar’da hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve sınai mülkiyet haklarına, telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.
  Kullanıcı, Mecralar alt yapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem yapamaz. Hukuka, ahlaka ve işbu Kullanım Koşulları’na aykırı içerik ve/veya aykırı kullanım sebebiyle doğan/doğacak olan her türlü mali, hukuki, cezai ve idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderen Kullanıcı/Kullanıcılar'a aittir. Grup  Şirketleri, Mecralar’da Kullanıcı/Kullanıcılar tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini münhasıran herhangi bir gerekçe belirtmeksizin Mecralar’da yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahip olup işbu halde Kullanıcı/Kullanıcılar Grup  Şirketleri’nden herhangi bir talepte bulunma hakkını haiz değildir. Grup  Şirketleri’nin, Kullanıcı’nın yasaya ve işbu Kullanım Koşulları’na aykırı eylemleri sebebiyle herhangi bir zarara uğraması halinde ilgili Kullanıcı/Kullanıcılar’a rücu hakkı mahfuzdur. Öte yandan, Kullanıcı’nın Mecralar üzerinden görüntülediği içeriklerle ilgili herhangi bir hukuki işlem başlatmak istemesi halinde Kullanıcı gerekli yasal yükümlülükleri ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, Grup  Şirketleri’nin söz konusu yasal yükümlülük ve prosedürlerin yerine getirilmesine ilişkin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. Kullanım Koşulları ile Mevzuat İhlali :Grup  Şirketleri, Kullanım Koşulları’nın ve yasal hükümlerin ihlâli halinde Kullanıcı’nın Mecralar’ı kullanımına son verme, kişisel sayfasını kapatma; Kullanıcı’nın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatma ve silme yetkilerini haiz olduğu gibi; Kullanıcı’nın yasaya veya Kullanım Koşulları’na aykırı eylemi sebebiyle zarara uğraması halinde aynen rücu hakkını haizdir.
  Kullanıcı, Mecralar’ın çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, Mecralar’a yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Grup  Şirketleri’nin bu sebeple kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ilgili Kullanıcı/Kullanıcılar’dan aynen rücu hakkı saklıdır.
  Kullanıcı, Mecralar’ı Kullanım Koşulları’na ve/veya yasal mevzuata aykırı olarak kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden münferiden sorumlu olacağını, Grup  Şirketleri’nin bu nedenle dava, şikâyet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, işbu ihlaller nedeniyle, Grup  Şirketleri’nin üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı Kullanıcı’ya rücu edebileceğini ve Grup  Şirketleri’nin talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder.
 7. Garanti Reddi :Grup  Şirketleri, Mecralar’da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, Mecralar’daki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Bu sebeple Grup  Şirketleri, Mecralar’da yer alan bilgi ve içeriklerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kapsamı, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, yorum ve görüşlerin belli bir amaca uygunluğu dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, sayılanlarla ilintili veya ilintisiz sair bilgi, hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Buna istinaden, Kullanıcı, Grup  Şirketleri’nin Mecralar’da yer alan ve diğer Kullanıcılar tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin, içeriğin, ilanın ve/veya görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu kendisinden beklenen makul ölçüyü aşar şekilde araştırma, bu içeriklerin internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını ve söz konusu içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Grup  Şirketleri’nin, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  Grup  Şirketleri, Mecralar’da yer alan hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını ve Mecralar’ın veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Mecralar’a bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olmayacağı, sorunlu yanların giderileceği hususlarını garanti etmemektedir. Kullanıcı'nın Mecralar’a yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını ve bulaşmayacağı hususunda garanti vermemektedir. Grup  Şirketleri, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Mecralar’ın kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.
 8. Üçüncü Şahıslar Tarafından Kullanım : Kullanıcı, Mecralar’a giriş için belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Kullanıcı’nın söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Grup  Şirketleri’ne’ karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı Grup  Şirketleri’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 9. Üçüncü Şahıslardan Alınan Hizmet : Mecralar dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Grup  Şirketleri’nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Grup  Şirketleri çalışanlarının ve yöneticilerinin, Grup  Şirketleri yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Grup  Şirketleri, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
 10. Fikri ve Sınai Haklar : Mecralar’ın uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm elemanları ile bunlara ilişkin her türlü fikri ve mali hakkı Grup  Şirketleri’ne aittir. Grup  Şirketleri’nin Mecralar ve Mecralar üzerindeki içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Mecralar vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. Kullanıcı, Mecralar’da yer alan bilgileri ve telif haklarına tabi çalışmalarını, Mecralar’ı veya Mecralar içeriğini, Mecralar’da bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanlarını ve katalogları izlemek, yeniden satmak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, kopyalamak, üçüncü kişilerin erişimine sunmak çoğaltmak, işlemek, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Grup  Şirketleri’nin açık ve yazılı iznini almaksızın herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren Kullanıcı/Kullanıcılar, Grup  Şirketleri ve üçüncü kişilerin işbu sebeple uğradıkları her neviden menfi ve müspet zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.
 11. Kullanıcı Tarafından İçerik Kullanımı :Grup  Şirketleri’ne ait Mecralar’daki bilgilerin kullanımı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5187 sayılı Basın Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde, Mecralar editörleri ve Mecralar hazırlayıcılarının izinlerine bağlıdır. Kullanıcı, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla Mecralar’ı kullanamaz. Mecralar’da bulunan içerik ve görseller; haber, fotoğraf ve sair materyaller sadece Grup  Şirketleri’nden önceden yazılı izin alınması kaydıyla ve Grup  Şirketleri tarafından izin verilen şart ve koşullarda kullanılabilir; üçüncü kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. Mecralar’ın bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir internet sitesinde veya sair mecrada izinsiz olarak kullanılamaz. Kullanıcı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde Grup  Şirketleri’nin bu sebeple kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ilgili Kullanıcı'ya/Kullanıcılar'a aynen rücu hakkı saklıdır.
  Kullanıcı’nın Mecralar’ı yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Grup  Şirketleri’ne bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan Kullanıcının Mecralar’a erişim ve/veya Mecralar kullanım hakları iptal edilir. Grup  Şirketleri’nin ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile tespit etmesi ve/veya bu hususta şüphe edilecek bulguların tespiti halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının Mecralar’a erişim veya Mecralar kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklı olup işbu Kullanıcı’nın kullanımının işbu madde uyarınca iptal edilmesi veya engellenmesi halinde Kullanıcı işbu iptal dolayısıyla Grup  Şirketleri’nden herhangi bir talepte bulunamaz.
  Kullanıcı, BİST canlı borsa verisi paketi satın alarak söz konusu hizmetten faydalanması halinde, söz konusu verileri yalnızca şahsi amaçları için kullanacağını ve kesinlikle ticari amaçlar doğrultusunda kullanmayacağını, tüzel kişi olması halinde verileri sadece dahili iş amaçları doğrultusunda kullanacağını ve yalnızca kendi çalışanlarına kapalı dağıtım ortamında verebileceğini, verileri yasadışı amaçlar doğrultusunda kullanmayacağını, BİST tarafından veya BİST tarafından denetim yapılmasına izin vereceğini ve talep edilecek bilgi ve belgeleri sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 12. Mücbir Sebep :Grup  Şirketleri; kendi kontrolünde olmayan, öngörülemeyen ve önlenemez, tabii afetler, yangın, patlamalar, halk hareketleri, savaş, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar veya haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması gibi, Grup  Şirketleri’nin kontrolü dışında gerçekleşen durumlarda ya da mahkeme ve resmi mercilerce verilen kararların icrası sebebiyle Mecralar’a erişim veya Mecralar kapsamında sunulan hizmetlerde yaşanabilecek aksaklıklardan sorumlu değildir.
 13. Yönlendirmeler : Mecralar üzerinden başka uygulama ve Mecralar’a link verilmesi mümkün olup Grup  Şirketleri, link üzerinden yönlendirme yapılan sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte ve söz konusu sayfalara ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Şu kadar ki; Kullanıcı, bu şekilde yönlendirme yapılan sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. Kullanıcı’nın kendi rızası ve tercihi neticesinde eriştiği sayfalar ve kullandığı uygulamaları kullanımdan doğabilecek zararlar Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
 14. Tarafların Hukuki Hakları : Kullanıcı ve Grup  Şirketleri arasında kurulan ilişki kapsamında Türk Borçlar Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Kullanıcı’nın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 11 ve 15. maddelerinde düzenlenen hakları mahfuzdur.
  Kullanıcı, olası uyuşmazlıklara ilişkin tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemelerine başvurabilir.
 15. Müşteri Desteği ve İletişim : Bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Demirören Medya Center, Bağcılar/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan ”güvenli elektronik imza”, mobil imza veya daha önce Grup  Şirketleri bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle adresine başvurabilirsiniz.

 

 

Sözleşme Yayın Tarihi

01/09/2022

Şirket Bilgileri

 

Firma Unvanı

Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.

Adresi

100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Demirören Medya Center, Bağcılar/İstanbul

Telefon

0212 337 99 99

E-Posta

İnternethabermerkezi@milliyet.com.tr

 

 

Mersis Numarası

 0302049759000010

KEP Adresi

 milliyetgazetecilik@hs03.kep.tr

 

 

Şirket Bilgileri

 

Firma Unvanı

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.

Adresi

100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Demirören Medya Center, Bağcılar/İstanbul

Telefon

0850 224 0 222

E-Posta

okuriletisim@hurriyet.com.tr

 

 

Mersis Numarası

 0464006127300014

KEP Adresi

 hurriyet@hs02.kep.tr

 

 

 

Şirket Bilgileri[3] 

 

Firma Unvanı

Demirören Tv Radyo Yayincilik Yapimcilik A.Ş.

Adresi

Demirören Medya Center 100. Yıl Mah. 2264 Sok. No:1 34218 Bağcılar/İstanbul

Telefon

0 212 413 51 11

E-Posta

izleyicitemsilcisi@kanald.com.tr

 

 

Mersis Numarası

 0289068531000001

KEP Adresi

 demirorentvradyo@hs02.kep.tr

 

 

 

Şirket Bilgileri

 

Firma Unvanı

Demirören Medya Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi

Adresi

100. Yıl Mah., 2264. Sok., No:1, Demirören Medya Center Bağcılar/İstanbul

Telefon

0212 677 00 00

E-Posta

 

 

 

Mersis Numarası

0289066107200001

KEP Adresi

demirorenmedya@hs03.kep.tr