X
X

Mustafa Demirci - Vakt-i Seher

23 Nisan 2020

Mustafa Demirci - Vakt-i Seher

Cûşa gelir dağ ile taş,
Feryâd eder vakt-i seher,
Her nesneyi kaplar telaş,
Feryâd eder vakt-i seher.

Allah Hâyy, Allah Hâyy,
Allah Hâyy, Allah Hâyy,
Allah Hâyy, Allah Hâyy,
Allah Hâyy, Allah Hâyy.

***

Cûşa gelir dağ ile taş,
Feryâd eder vakt-i seher,
Her nesneyi kaplar telaş,
Feryâd eder vakt-i seher.

Allah Hâyy, Allah Hâyy,
Allah Hâyy, Allah Hâyy.

***

Ol demde gül handân olur,
Bülbül görüp nalân olur,
Her ehl-i dil şadân olur,
Feryâd eder vakt-i seher.

Allah Hâyy, Allah Hâyy,
Allah Hâyy, Allah Hâyy.

Ol demde ins ile melek,
Raksa gelir çarh-ı felek
“Hû! Hû!” deyû suda semek,
Feryâd eder vakt-i seher.

Allah Hâyy, Allah Hâyy,
Allah Hâyy, Allah Hâyy.

***

Hulusî aşıksan eğer,
Dur yatma gel vakt-i seher,
Bak gör ki âlem serteser,
Feryâd eder vakt-i seher.

Allah Hâyy, Allah Hâyy,
Allah Hâyy, Allah Hâyy,
Allah Hâyy, Allah Hâyy,
Allah Hâyy, Allah Hâyy,
Allah Hâyy, Allah Hâyy,
Allah Hâyy, Allah Hâyy,
Allah Hâyy, Allah Hâyy.