X
X

ÜYE AYDINLATMA METNİ

 

 

Veri Sorumlusu:   Demirören Medya Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi

100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Demirören Medya Center, Bağcılar/İstanbul

 

Demirören Medya Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi (“Demirören Medya”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat kapsamında üyelik ve üyelere özel hizmetlerin sağlanması için kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi verilmesi amacıyla işbu Üye Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

Aşağıda yer verilen kişisel verileriniz, Demirören Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş. (“Fanatik & Posta”) Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş. (“Kanal D”), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (“Hürriyet”) ve Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. (“Milliyet”) internet sitesi/mobil uygulaması aracılığıyla Demirören Medya ortak üyelik hesabını kullanımınız sırasında; yahut Fanatik&Posta, Kanal D, Hürriyet ve Milliyet internet sitelerinden/mobil uygulamalarından ücretsiz Demirören Medya ortak üyelik hesabı oluşturmanız sürecinde toplanmakta ve işlenmektedir. Demirören Medya ortak üyelik hesabını kullanarak Demirören Medya tarafından Üyelik Sözleşmesi içerisinde Grup Şirketleri tanımı kapsamına alınmış olan Fanatik&Posta, Kanal D, Milliyet ve Hürriyet hesaplarına giriş yapabileceksiniz. Grup Şirketleri içerisine eklenen ve kapsamdan çıkarılan şirketler olması durumunda Kullanım Koşulları içerisinde belirtildiği şekilde siz kullanıcılara bilgilendirme yapılacaktır.

1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

 

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ad
 • Soyad
 • Doğum Tarihi
 • T. C. Kimlik Numarası
 • Cinsiyet
 • Meslek
 • Vergi Dairesi (Kurumsal)
 • Vergi Kimlik Numarası (Kurumsal)
 • Fotoğraf

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Demirören Medya tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin açık rızası,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

 • Çevrimiçi Elektronik Formlar (Üyelik Formu)
 • Çevrimiçi Platform Üyelik Sistemi
 • Sözleşme
 • Sosyal Hesaplar (Gmail, Facebook, Twitter)

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • E-Posta Adresi
 • Cep Telefon Numarası
 • Yaşanılan Şehir/Ülke
 • Yaşanılan İlçe (Ücretli üyeliklerden faydalanmanız durumunda)
 • Adres (Ücretli üyeliklerden faydalanmanız durumunda)

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Demirören Medya tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin açık rızası
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

 • Çevrimiçi Elektronik Formlar (Üyelik Formu)
 • Çevrimiçi Platform Üyelik Sistemi
 • Sözleşme
 • Sosyal Hesaplar (Gmail, Facebook, Twitter)

İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • IP Adresi Bilgileri
 • Cihaz ID Numarası
 • İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri,
 • Şifre ve Parola Bilgileri,
 • Cihaza ait token bilgisi (push gönderimi için),

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Demirören Medya tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin açık rızası,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

 • Bilgi Sistemleri ve Elektronik Cihazlar
 • Çevrimiçi Elektronik Formlar
 • Diğer Web Teknolojileri

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Kredi Kartı Bilgileri (Ücretli üyeliklerden faydalanmanız durumunda)

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Demirören Medya tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin açık rızası,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

 • Çevrimiçi Platform Üyelik Sistemi
 • Sözleşme

Hukuki İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
 • Dava Dosyasındaki Bilgiler
 • İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Demirören Medya tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

 • Diğer basılı formlar
 • İlgili tarafından beyan edilen belgeler
 • Sözleşme

Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Fatura, senet, çek bilgileri
 • Talep bilgisi
 • Sipariş bilgisi

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Demirören Medya tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin açık rızası,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

 • Sözleşme
 • Çevrimiçi Platform Üyelik Sistemi

 

2. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz,

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi ile finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi  amaçlarıyla Tedarikçi Yetkililerine ve Çalışanları’na
 • BigPara hizmetinden faydalanmanız durumunda ayrıca yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz gereğince Borsa İstanbul’a,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere açık rıza hukuki sebebine dayanılarak Demirören Medya ortak üyelik hesabı ile giriş yapılması vasıtasıyla Demirören Medya tarafından Üyelik Sözleşmesi’nde belirlenen Grup Şirketleri ve Bağlı Ortaklıkları’na,
 • Sözleşmesel ilişkimiz kapsamında,  iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işbirliği yaptığımız İş Ortakları’na

KVKK’nın aktarıma ilişkin 8. maddesindeki veya Yurtdışına aktarıma ilişkin 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olan kadarı aktarılabilecektir.

Demirören Medya ortak üyelik hesabı aracılığıyla sunulan üyelik hizmetlerinin sağlanması ve sunulan hizmetler kapsamında işlenen kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde bulut ortamlarda saklanması amaçlarıyla açık rızanız dahilinde sunucuları yurt dışında bulunan Microsoft Dynamics altyapısı kullanılmaktadır.

 

3. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

 

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

 

4. İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

 

Kişisel verilerinize ilişkin;

●    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

●    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

●    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

●    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

●    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

●    KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

●    Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

●    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

●    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

5. İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Hürriyet, Milliyet, Kanal D, Fanatik&Posta ve Demirören Medya internet sitesi ve mobil uygulamasına ilişkin taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerle;

 • Daha önce Demirören Medya tarafından Üyelik Sözleşmesi’nde belirlenen Grup Şirketleri’nden herhangi birine bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz aracılığıyla kvkkbasvuru@demirorenmedya.com  adresine elektronik posta göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak,
 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Demirören Medya Center, Bağcılar/İstanbul adresine göndererek,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkkbasvuru@demirorenmedya.com  adresine e-posta göndererek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle demirorenmedya@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,

Demirören Medya’ya iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Başvuru konusunun özel nitelikli kişisel veriler içerisinde yer alan sağlık bilgilerine ilişkin olması halinde, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğinin 10.maddesi uyarınca başvuru yapanın bu konuda özel yetkili olması gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

6. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

 

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Fanatik&Posta, Hürriyet, Kanal D, Milliyet ya da Demirören Medya’ya ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.