X
X
Nilgün, şirketi ele geçirmek için Tamer ile anlaşır