X
X
Fıs Fıs İsmail karakterini Ferdi Akarnur canlandırmaktadır