X
X
Güneş'in İzmir'deki yakın arkadaşının adı Meral'dir