X
X

Adem Karabey - Şehitlerin Serçeşmesi

23 Nisan 2020

Adem Karabey - Şehitlerin Serçeşmesi

Şehitlerin serçeşmesi,
Enbiyanın bağrı başı,
Evliyanın gözü yaşı,
Hasan ile Hüseyin’dir.

Hazreti Ali babaları,
Muhammed’dir dedeleri,
Arşın iki küpeleri,
Hasan ile Hüseyin’dir.

Kerbela’dır yazıları,
Şehid olmuş gazileri,
Fatma Ana kuzuları,
Hasan ile Hüseyin’dir.

Derviş Yunus’un dünya fânî,
Bizden evvel gelen hani,
İki cihanın sultanı,
Hasan ile Hüseyin’dir.