X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

18.Bölüm izle

Sultan, Kendir ailesini karşısında görmenin şokunu yaşıyor.

Sultan Kendirleri görmenin şokunu yaşarken, Karaca gözlerine inanamaz, Hatice ise nikâhtan sonra ilk kez yeni ailesiyle karşılaşmanın çekingenliğindedir...Sultan’ın tam karşısına taşındığını öğrenen Faik, Şeyhmus’a rest çeker. Şeyhmus tercihini yapmıştır. Artık olması gereken yer sadece oğlunun yanıdır.Bunları söylerken Şeyhmus’un elinde koz olabileceğinin farkında değildir. Faik içinden çıkılamayacak bir durumdadır. Sular bir süre durulur. Sultan iş dünyasında adil olmaya çalışır. Eğri bastonu düzelteceğim derken içinde olduğu çekişmeli Dünya Sultan’ı biraz daha sertleştirir. Nihayetinde Sultan da bir kadındır. Ancak yalnız değildir. Arkasında koca bir aile… Erkan’ın yaptıklarına göz yummazlar. Karşısına geçerler. Erkan da karşılıksız bırakmaz. Belli ki Erkan intikamını alacaktır.

Bu misafir aileyi hiç de sıcak karşılamayan Erkan, Kendirlerin işine taş koydum, başardım diye sevinirken beklemediği anda kaderin sillesi Sultan’dan gelir.

BÖLÜMLER