X
X
Tankut, üniversiteyi bırakıp yurtdışında aşçılık eğitimi almıştır