X
X
Tankut, üniversitede mühendisliği terk etmiştir