X
X

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 1. TARAFLAR
  1. İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”)
 • [●] (bundan sonra kısaca “Üye olarak anılacaktır.) (e-posta adresi [●])

ile

 • 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Demirören Medya Center, Bağcılar/İstanbul adresinde mukim, Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. (bundan sonra kısaca “MİLLİYET olarak anılacaktır.)
 • Demirören Medya Center 100. Yıl Mah. 2264 Sok. No:1 Bağcılar/İstanbul adresinde mukim, Demirören TV Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş. (bundan sonra kısaca “KANAL D” olarak anılacaktır.)
 • Demirören Medya Center, 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/İstanbul adresinde mukim, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (bundan sonra kısaca “HÜRRİYET” olarak anılacaktır.
 • Demirören Medya Center, 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/İstanbul adresinde mukim, Demirören Medya Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi (bundan sonra kısaca “Demirören Medya” olarak anılacaktır.)

arasında [●] tarihinde aşağıdaki şartlarla Üye tarafından https://hurriyet.com.tr, https://www.milliyet.com.tr/, https://www.kanald.com.tr/ ve https://uyelik-sso1-pilot.demirorenmedya.com  üzerinde yer alan dijital servislere (bundan sonra kısaca “Mecralar” olarak anılacaktır.) üye olmak ve kullanmak için elektronik ortamda akdedilmiştir. Sözleşme’de Üye, MİLLİYET, HÜRRİYET, KANAL D ve Demirören Medya ayrı ayrı “Taraf”; birlikte “Taraflar”; MİLLİYET, HÜRRİYET, KANAL D ve Demirören Medya birlikte “Grup Şirketleri ” olarak anılacaktır.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
  1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Mecralar üzerinden sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
  2. Mecralar üzerinde yer alan servislerden hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile onayladığınız işbu Üyelik Sözleşmesi, Grup Şirketleri ile Mecralar’a üye olan kullanıcının Mecralar’da sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, Üye tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.

 

 1. TANIMLAR
  1. Üye: Grup  Şirketleri’nden ürün/mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Grup  Şirketler tarafından üyelikleri onaylanarak Mecralar’a üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir.
  2. Kullanıcı: Üye olsun veya olmasın, Grup  Şirketlerine ait Mecralar’ı ziyaret eden kişidir. 
  3. SSO (Single Sign-On): HÜRRİYET, KANAL D ve MİLLİYET kullanıcı hesaplarına Demirören Medya ortak üyelik hesabı ile giriş yapılmasını sağlayan altyapı sistemini ifade eder.
  4. Grup  Şirketleri: Demirören Medya çatısı altında tek bir Demirören Medya ortak üyelik hesabı (single-sign on) ile kullanıcı girişi yapılabilen MİLLİYET, KANAL D, HÜRRİYET ve Demirören Medya şirketlerinin tümünü ifade eder.
  5. Demirören Medya ortak üyelik hesabı: Grup  Şirketleri tarafından sunulan mecraların tamamında oluşturulan üye hesaplarına tek bir noktadan giriş yapılmasını sağlayan ve Demirören Medya tarafından sunulan hesabı ifade eder.      
  6. Link: Mecralar üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden Mecralar’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 
  7. İçerik: Mecralar üzerinden ve/veya herhangi bir internet sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 
  8. Üyelik Sözleşmesi: Mecralar vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Grup  Şirketleri arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.  
  9. Kullanım Koşulları: Mecralar’ı ziyaret eden Kullanıcılar’ın uymakla yükümlü olduğu kurallardır.
  10. Kişisel Veri: Üye’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Mecralar’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, ziyaret tarihi, saati gibi kimliği belirli veya belirlenebilir kişilere ilişkin her türlü bilgidir.

 

 1. HİZMETLERİN KAPSAMI
  1. İşbu sözleşmenin onaylanması akabinde sözleşmenin tarafı olan Üye’ye ait olacak şekilde yukarıda açıklanan her bir Mecra için tek bir üyelik oluşturulacaktır. Üye, kendisi adına oluşturulan üyelik hesaplarının her birine Demirören Medya ortak üyelik hesabı bilgilerini kullanarak giriş yapabilecektir.
  2. Grup  Şirketleri’nin, Mecralar üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle dijital servislerden ibarettir. Mecralar üzerinden yapılacak her türlü Kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. Mecralar üzerinden sunulan hizmetler ve abonelik paketleri ile ilgili tüm hususlar Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde düzenlendiği şekilde geçerli olacaktır.

 

  1. Grup  Şirketleri, Mecralar üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği Mecralar’da yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. Üye bu durumu şimdiden peşinen kabul eder. 
  2. Grup  Şirketleri’nin ana faaliyet konusu olan haber içeriklerine üye olmaksızın tüm kullanıcılar erişebilmektedir. Mecralar bünyesinde sunulacak üyelik hizmetlerinden yararlanabilmek için; kullanıcıların Grup  Şirketleri tarafından belirlenecek olan, tahdidi olmamak kaydıyla, üye olmak ve abonelik paketi satın almak gibi şartları yerine getirmesi gereklidir. Grup  Şirketleri, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin Mecralar’da yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. Üye bu durumu şimdiden peşinen kabul eder. 
  3. Mecralar’ın Kullanım Koşulları, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, işbu Sözleşme’yi onaylamakla Kullanım Koşullarına da onay verdiğini ve Kullanım Koşulları’na uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  1. 18 yaşını doldurmuş bireyler gerçek kimlik bilgileri ile Mecralar’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. "Üye adı" üyeye özeldir ve aynı " Üye adı" iki farklı üyeye verilmez. Mecralar’a üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde Grup  Şirketleri üyeliğin iptali/durdurulması hakkını saklı tutmuş olup, bu husus Üye tarafından peşinen kabul edilmiştir. 
  2. Üye, Mecralar’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Mecralar’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
  3. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Grup  Şirketleri’ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Grup  Şirketleri’nin Üye’ye karşı işbu Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 
  4. Mecralar’ın yazılım ve tasarımı Grup  Şirketleri’nin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye veya Kullanıcılar tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Mecralar’da adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 
  5. Grup  Şirketleri, Üye’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya Grup  Şirketleri’ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da Grup  Şirketleri’nin haklarını korumak ve kullanmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir. 
  6. Grup  Şirketleri, Mecralar’da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, Mecralar üzerindeki bilgiler güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. Mecralar muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler Mecralar’da verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile Mecralar’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Mecralar’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Grup  Şirketleri’nin Mecralar’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir. 
  7. Mecralar dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Grup  Şirketleri’nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Grup  Şirketleri çalışanlarının ve yöneticilerinin, Grup  Şirketleri yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Grup  Şirketleri, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 
  8. Mecralar üzerinden başka uygulama ve internet sitelerine link verilmesi mümkün olup Grup  Şirketleri, link üzerinden yönlendirme yapılan sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte ve söz konusu sayfalara ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Şu kadar ki; Üye, bu şekilde yönlendirme yapılan sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. Üye’nin kendi rızası ve tercihi neticesinde eriştiği sayfalar ve kullandığı uygulamaları kullanımdan doğabilecek zararlar Üye’nin sorumluluğundadır.
  9. Mecralar’ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Mecralar üzerinde işlem yapabilirler. Üyelerin, Mecralar dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Üye, Grup  Şirketleri ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Üye’nin Mecralar üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Grup  Şirketleri’nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
  10. İşbu Sözleşme kapsamında Grup  Şirketleri tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Grup  Şirketleri; Grup  Şirketleri hizmetleri, Grup  Şirketleri’nin bilgileri, Grup  Şirketleri’nin telif haklarına tâbi çalışmaları, Grup  Şirketleri ticari markaları, Grup  Şirketleri’nin ticari görünümü veya bu Mecralar vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. 
  11. Grup  Şirketleri’nin her zaman tek taraflı olarak işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davrandığını tespit ettiği Üye’nin üyeliğini silme, askıya alma ve tekrar üye olmasını yasaklama hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Grup  Şirketleri’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  12. Grup  Şirketleri, işbu Sözleşme uyarınca, Üye’nin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Kullanıcı işbu Sözleşme’yi onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
  13. Üye, herhangi bir şekilde Mecralar üzerinden satın aldığı bir içeriği kopyalamayacağını, kendi cihazına kaydetmeyeceğini, üçüncü kişilere aktarmayacağını, başkalarına kendi hesabı üzerinden erişim sağlamayacağını, dağıtımını yapmayacağını, kendisine gönderilen eğitim içeriğini de her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Üye, Grup  Şirketleri’nin kendisine sunduğu içeriği veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını herhangi bir şekilde ihlal etmesi halinde bundan doğan zararı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  14. Üye’nin Mecralar üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı ve işbu kullanım hakkından doğan mali yükümlülükler sadece kendisine ait olup sair gerçek veya tüzel kişilere devredilemez. Üye’nin kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifresini sair gerçek veya tüzel kişilere vermesi işbu Sözleşme’nin ihlali anlamına gelecek olup bu durumda Grup  Şirketleri’nin söz konusu kullanımdan doğan tazminat hakkı saklıdır.
  15. Üye, Mecralar’a erişmek için kullandığı cep telefonu bilgisi, şifre, kod gibi bilgilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Mecralar’ın üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Üye sorumludur. Üye, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde Demirören Medya’yı derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
  1. Grup  Şirketleri, Üye’nin kişisel verilerini, işbu Sözleşme’nin kurulması veya ifası için işlemektedir. Grup  Şirketleri’nin Mecralar üzerinden sunmuş olduğu dijital servisler nedeniyle Üye veya Kullanıcı’dan elde edilen kişisel bilgi ve veriler Mecralar tarafından gizli bir şekilde tutulup hizmetin ifası için gereken tedarikçiler, kanunen yetkili merciler ve “Grup  Şirketleri Aktarımına İlişkin Açık Rıza Metni” kapsamında Grup  Şirketleri ile paylaşılmaktadır.
  2. Kişisel verileriniz; SSO sisteminin kullanımı ve tek bir Demirören Medya ortak üyelik hesabı ile Mecralar’a giriş yapılmasının sağlanması amacıyla veri sorumlusu Demirören Medya tarafından toplanmakta, akabinde Grup  Şirketleri ile paylaşılmaktadır. SSO kullanımı kapsamında gerçekleştirilen kişisel verilerin işlemesi ve aktarılması süreçlerinde kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.  Grup  Şirketleri, üyelik işlemlerini yürütebilmek ve dijital hizmetleri sunabilmek için sunucuları yurtdışında bulunan bulut hizmet sağlayıcısı  Dynamics 365 altyapısını kullanmaktadır. Üye, işbu Sözleşme’yi onaylamakla, sözleşmenin kurulması ve ifası için vermiş olduğu kişisel verilerinin üyelik işlemlerinin yürütülmesi, Grup  Şirketleri internet sitesi ve/veya mobil uygulamasında yer alan hizmetlerin sunulabilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurtdışına aktarılacağı konusunda bilgilendirilmiştir.
  3. Üye, Mecralar’a kaydolurken verdiği kişisel verilerini “Profil” ekranından güncelleyebilir.
  4. Özellikle çevrimiçi ve simultane hizmetlerin verilmesi esnasında Üye’nin sesli, görüntülü veya yazılı olarak akışa katılmak istemesi halinde, Üye’nin yazılı, görsel ve işitsel verileri kendi rızası ve seçimi ile ilgili çevrimiçi hizmete dahil olan kişiler tarafından görünür olur. Üye, bu durumu bildiğini ve seçimlerini buna göre yönettiğini kabul eder.
  5. Grup  Şirketleri, Üye’nin kişisel verilerini Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntem ve amaçlarla işlemektedir. Üye, Sözleşme kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerine ilişkin ayrıntılı bilgi almak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki hak ve taleplerini yöneltmek için Aydınlatma Metni’nde açıklanan yöntemlerle veri sorumlusu Demirören Medya’ya başvurabilir.
  6. Grup  Şirketleri, Mecralar’da kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ
  1. İşbu Sözleşme, Üye’nin Mecralar’a üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, Üye’nin üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır.
  2. Grup  Şirketleri herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir. Üye’nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu Sözleşme’de veya Mecralar’da ilan edilen kurallara aykırılık halleri, Üye’nin telif haklarını ihlal edecek faaliyetleri ile Üye’nin bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir. Üye’nin işbu Sözleşme’yi ya da Mecralar içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üye fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle Mecralar’ın uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

 

 1. SON HÜKÜMLER
  1. Sorumluluğun Sınırlandırılması: Grup  Şirketleri, Mecralar’a erişilmesi, Mecralar’ın ya da Mecralar’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Grup  Şirketleri, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Mecralar’a ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi ya da Mecralar’ın kullanılması ile Mecralar’ın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. Üye, doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. Mücbir Sebepler: Grup  Şirketleri, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda (savaş, sıkıyönetim, salgın hastalık gibi), işbu Sözleşme’de geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, Üye tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle Grup  Şirketleri’nden herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. Üyeler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.
  3. Yürürlük: Üye’nin, üyelik kaydı yapması Üye’nin Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
  4. Sözleşme Değişiklikleri: Grup  Şirketleri tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Mecralar’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
  5. Devir: Grup  Şirketleri, işbu Sözleşme’yi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Üye, bu Sözleşme’yi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.
  6. Yetki: İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
  7. Kısmi Geçersizlik: İşbu Sözleşme maddelerinden biri ya da birkaçının geçersizliğine karar verilmiş olması, Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliliğini ortadan kaldırmaz.

 

 

 

Sözleşme Yayın Tarihi

01/09/2022 

Şirket Bilgileri

 

Firma Unvanı

Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.

Adresi

100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Demirören Medya Center, Bağcılar/İstanbul

Telefon

0212 337 99 99

E-Posta

İnternethabermerkezi@milliyet.com.tr

 

 

Mersis Numarası

 0302049759000010

KEP Adresi

 milliyetgazetecilik@hs03.kep.tr

 

 

Şirket Bilgileri

 

Firma Unvanı

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.

Adresi

100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Demirören Medya Center, Bağcılar/İstanbul

Telefon

0850 224 0 222

E-Posta

okuriletisim@hurriyet.com.tr

 

 

Mersis Numarası

 0464006127300014

KEP Adresi

 hurriyet@hs02.kep.tr

 

 

 

Şirket Bilgileri 

 

Firma Unvanı

Demirören Tv Radyo Yayincilik Yapimcilik A.Ş.

Adresi

Demirören Medya Center 100. Yıl Mah. 2264 Sok. No:1 34218 Bağcılar/İstanbul

Telefon

0 212 413 51 11

E-Posta

izleyicitemsilcisi@kanald.com.tr

 

 

Mersis Numarası

 0289068531000001

KEP Adresi

 demirorentvradyo@hs02.kep.tr

 

 

 

 

 

 

Şirket Bilgileri

 

Firma Unvanı

Demirören Medya Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi

Adresi

100. Yıl Mah., 2264. Sok., No:1, Demirören Medya Center Bağcılar/İstanbul

Telefon

0212 677 00 00

E-Posta

 

 

 

Mersis Numarası

0289066107200001

KEP Adresi

demirorenmedya@hs03.kep.tr