X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Türkiye'nin Koalisyon Tarihi!

Türkiye, 7 Haziran Genel Seçiminden sonra yeni bir döneme giriyor.. 13 yıllık tek başına iktidar bir nevi sona erdi ve muhtemelen bir ya da daha fazla parti ile koalisyon ihtimalleri ortaya çıktı.. 2002 öncesinde hangi partiler vardı ve neler yaşandı? Bugüne kadar partiler nasıl iktidar oldu? İşte, Türkiye'nin Koalisyonla imtihanı!..      

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR