X
X
Alara ile Uzay, Ateş'in verdiği parti için Alanya'dan gelmişlerdir