X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Deniz Gülmezi güldürmek mümkün!

Kanser hastası Deniz Gülmez altı yaşında.. Tedavisine ailesinin gücü yetmedi ve devreye Altı ay önce Acar ailesi girdi.. Onlarında çabası yetmeyince Cümbür Cemaat programından yardım kampanyasına destek istendi.. Yardımlarınız küçük Deniz'i güldürebilir!

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER