X
X
Sırası ile kızkardeşlerin adı Mesude-Gülru-Yonca ve Çiçek'tir