X
X
Münevver Hanım, ölürken gerçekleri yazdığı bir mektup bırakmıştır