X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

7.Bölüm izle

Nuran'ı bulan İhsan, ona, sinemayı bırakması ve Reşat’la evlenmesi için baskı yapmaya başlar. 

Nuran buna yanaşmaz. İhsan'a karşı direnir. Nuran'ın inadı İhsan'ı deli eder. İş artık namus meselesine dönmüştür. Gözü dönen İhsan, Nuran'ı öldürmeyi kafasına koymuştur. Bir yandan İhsan tehdidiyle uğraşan Kenan, diğer yandan da Leman’ın eve dönmesi yüzünden gergindir.

Yeni filmde Nuran'ın oynadığını öğrenen Leman, her ne kadar bunu kabullenmiş görünse de, filmin bitmesini engellemek için planlar yapmaya başlar. Reşat ise Nuran yüzünden diken üstündedir. Kafası iyice karışmıştır. Nuran’la evlenmek bir çok sorunu çözecektir ama, Bedia'nın parasından ve patronun kızı Filiz'den vazgeçmek Reşat için hiç kolay değildir.

BÖLÜMLER