X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

8.Bölüm izle

Nuran hastanede yaşam savaşı vermektedir.

Abisi tarafından bıçaklanan Nuran hastanede yaşam savaşı vermektedir. Annesi, kardeşi, Reşat ve Kenan hemen hastaneye koşar. Ayşe bu olanlardan İhsan kadar Reşat'ı sorumlu tutmaktadır.

Reşat vicdanıyla bir savaşa girer. Artık değişmeli ve Nuran iyileşirse ona evlenme teklif etmelidir. Onun yaşaması için dua etmeye başlar. Kenan'ın Nuran için çok endişelendiğini gören Leman ise artık onun Nuran'dan hoşlandığına nerdeyse emindir. Kenan'ı sıkı takibe alır.

BÖLÜMLER