X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

2.Bölüm

Sultan ve Pınar için, Aziz’in tüm karşı çıkmalarına ve gözdağlarına rağmen dükkanlarının açılışını yapacakları gün gelip çatıyor.

Sultan, ailelerin kendisini arayışı sürerken, birden handa ortaya çıkmıştır. Ailelerin şaşkın bakışları altında, yeni tuttukları dükkanlarına girerler. Duruma gecikmeli olarak vakıf olan Aziz, dakka bir gol bir misali, dükkanın camlarını indirir. Sultan ve Pınar, ev aramaya başlarlar. Ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Aziz de morallerini bozmaya devam etmektedir. Pınar’ın yolunu keserek, ufak yollu bir gözdağı verir. Kerim’in,  alıştığı düzenin bozulmasından ve anne saydığı Sultan’ın evden gidişinden sorumlu tuttuğu Şeyhmus ve François’ya öfkesi sürmektedir. İyice hırçınlaştığı bir anda, babasından gördüğü tepki ile evden kaçar. Sultan’ın gidişi herkesin hayatında yeni bir sayfa açmıştır.;

Kerim annesi yerine koyduğu Sultan’ı kaybetmenin telaşındadır. Yılmaz, ablasına yardım eli uzatır ama, Sultan kabul etmez. Pınar geldiği gün içine düştüğü, hazır olmadığı hayatı yaşarken, bir yandan da sorgulamaktadır. Evin gelini Dicle’yle evlat edinilen kızı Diyar, Sultan için endişelenseler de, onlar için bir umut olmuştur Sultan. Manevi desteklerini esirgemezler, tabii ki Ayşe’den gizli. Bilal kumarda bu sefer büyük para kaybeder. Borcu birikmiştir. Kendi dükkanın kasasından gizlice yüklü bir para alır. Sultan ve Pınar için nihayet, dükkanlarının açılışını yapacakları gün gelir.

BÖLÜMLER