X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

7.Bölüm

Sultan tam işleri yoluna koyduğunu düşünürken yeni bir sıkıntı ile karşılaşıyor.

Sultan artık yeni dükkanındadır. Tam düzen kurduğunu düşünürken yeni sıkıntıların içine düşmektedir. Şimdi de dükkana müşteri gelmemektedir. Tek çare üniversiteye gelen kafiledir. Pınar kafilenin peşine düşer. Faik’in affı Şeyhmus’a söylediği kadar kolay olmayacaktır. Faik de intikam peşine düşecektir. Pınar’ın takibi sonucu istedikleri kafile diledikleri gibi hana gelir. Dükkanda da işler yoluna girer. Ancak kafileden biri olan Nathalie hiç hesaplanmayan bir şekilde Sultan’a rakip olacaktır. Nathalie’nin her şeyin içine bu denli hızlı girişi Sultan’ı tedirgin eder.

Nathalie, bir yanda François’in annelik özlemini giderirken diğer yanda Sultan’ın boşanma kararını sorgulamasına neden olur. Hatice bunalımının farkında olan Sultan, Hatice için iyice endişelenirken bu duruma çarelerde aramaktadır. Durumun ciddiyetinin boyutlarını bulduğu mektupla anlayan Sultan, Hatice’nin veda mektubuyla büyük bir şok yaşar.

BÖLÜMLER