X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

9.Bölüm izle

François’in evden kaçması, Şeyhmus’un da büyük bir sırrının  ortaya çıkmasına neden oluyor.

Bir yanda Sultan’ın dükkanına Aziz’in saldırısı, diğer yanda François’nın kaçışı... 
Sultan dükkanını toplarken, ona ihanet eden kardeşinin sunduğu imkanlardan kurtulma kararı verir. İlk iş olarak evin kontratını kendi üzerine yapacaktır.
Diğer yanda, kaybolan François kolaylıkla bulunur. Ancak bu kaçış Şeyhmus’un büyük bir sırrının ortaya çıkmasına neden olur. Bu sır Şeyhmus ile Zülküf arasında kalır. Belki de baba - oğulu birbirine yaklaştıracaktır.
Dükkanı dağılan Faik ise, Aziz’in yaptığının bedelini ödemesi gerektiğini düşünür. Şikayetçi olur. Sultan, bu karara önce sessiz kalır. Ancak çok uzun sürmez. Nihayetinde Sultan bir doğu kadınıdır.
Sultan evi üzerime alacağım derken, emlakçı, Sultan ona gitmeden gelir. Onları evden çıkarmak ister. Sultan, ev sahibi Silva’yı bulur. Ancak Silva, Sultan ailesine baş kaldıracağına boyun eğsin, ailesi üzülmesin ister. Çünkü o da bir inat uğruna evladıyla küsmüştür. Sultan’ın imdadına annesi yetişir.
Ev meseleleri Sultan ile Faik’in beraber daha çok vakit geçirmesine neden olmuştur. Şeyhmus ise durumun farkındadır. Bir de Sultan için endişelenmenin dışında, Sultan’ı kıskanmaktadır. Geçmiş defterleri açar, mektupları okur. Bir şiir yazar, Sultan’a gider. Şeyhmus orada Faik ile Sultan’ın konuşmasına şahit olur...
 

BÖLÜMLER