X
X

Turnike Başvuru Formu

"TURNİKE" programına gelen başvuru formlarındaki tüm yazı, video ve fotoğraflar, formu gönderen kişinin sorumluluğundadır. Başvuru formunu dolduran kullanıcılar, başvuru sahibinin kendisi olduğunu kabul ve beyan etmiştir. Kişinin izni olmaksızın yapılan başvurulardan, Kanal D sorumlu değildir.

Fotoğrafınız Yüklendi Sil

MUVAFAKATNAME

 

Poll Production (YAPIMCI) tarafından prodüksiyonu yapılarak KANAL D (YAYINCI) logolu televizyon kanalında yayınlanmakta olan/yayınlanacak olan “TURNİKE” (“Program” Yayınlanacak kanal, Program adı, YAYINCI tarafından değiştirilebilir) Programı’na katılımcı olarak başvurarak, kendime ait görüntü ve içerikleri rızam ile paylaştığımı, ek dosya, e posta vb. yöntemlerle paylaştığım görsel ve işitsel ögelerimle, paylaşmış olduğum kişisel bilgilerimin tarafıma ait olduğunu ve bunlar ile olması çekimlerine katılmam halinde programı ve katılım aşamalarına ilişkin tüm içerikler ve görsel işitsel ögelerimin ve kişisel verilerimin yayınlayıp yayınlamama hak ve yetkisinin münhasıran YAYINCI’ya ait olduğunu, Kanal’ın yer aldığım başvuru ve program görüntülerini, ismimi veya fotoğrafımı Program, Kanal tanıtımlarında ya da kamuoyu tanıtım ve duyurularında kullanabileceğini,

RTÜK ilke ve esasları ile ahlak kuralları başta olmak üzere yayın sırasına mevzuata aykırı söz, davranış ve açıklamalarda bulunmayacağımı, gizli reklam yapmayacağımı, Programın formatına aykırı olacak ya da zarar verecek davranış ve işlerden kaçınacağımı,

Çalışmalar sırasında Kanal, Yayıncı Kuruluş ve Demirören Şirketler Topluluğu, Program Sunucuları, konukları, çalışanları veya katılımcıları ile ilgili öğrendiğim bilgileri mutlak suretle gizli tutmayı ve ifşa etmemeyi, 

Yer aldığım Programla ilgili video ve ses ve görüntülerime ilişkin olarak YAYINCI’nın yer, sayı ve süre sınırlaması olmaksızın tüm haklara sahip olacağını, bu kapsamda yer aldığım Programa ilişkin olarak çekilecek görüntülerimin, fotoğraflarımın, kişisel bilgilerimin ve sözlerimin yayın, yayma, çoğaltma, temsil, işleme ve radyo, televizyon programı, gazete, dergi yazısı, video kaset, DVD, VCD, Bluray kaset film, compact disc, laser disc, internet, Web TV, IPTV, mobil tv, İnternet TV, 3G, VOD, SVOD gibi mevcut ve ileride geliştirilecek her türlü yolla yayma, çoğaltma, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayma ve umuma iletim yayma mali haklarını yurtiçi ve/veya yurtdışında herhangi bir sayı, süre, mecra ve muhteva sınırlamasına tabi olmaksızın komşu haklarla birlikte YAYINCI’ya bedelsiz olarak üçüncü kişilere devir yetkisini de kapsar biçimde münhasıran devrettiğimi, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 80. maddesi uyarınca haiz bulunduğum/bulunacağım komşu hakları da YAYINCI’ya devrettiğimi, YAYINCI’nın programın tamamı ve/veya bir kısmını veya versiyonunu bir başka kanalda gösterim hakkı bulunduğunu, YAYINCI’nın süre, sayı, mecra kısıtlaması olmaksızın dilerse dilediği kadar tekrar yayınlar yapabileceğini veya Programı hiç yayınlamayabileceğini, YAYINCI’nın dilerse çekimler, program vs. sırasında elde edilen görüntüleri, sesleri ve deşifre metinleri Program’dan bağımsız da kullanabileceğini, sosyal mecralarda (Twitter, Facebook vs.) ve yazılı basında yayınlayabileceğini, 

YAYINCI’nın başka ticari markalar ile yapacağı özel projeler kapsamında söz konusu görüntülerimin diğer ticari markalar tarafından tanıtım ve reklam amacı ile kullanılmasına peşinen muvafakat ettiğimi,

 

YAYINCI’nın gerek kendisi gerekse üçüncü kişilere hak tanımak suretiyle mali ve komşu hakları kullanmaya yönelik fiillerinden dolayı ücret, maaş, telif bedeli gibi hiçbir maddi talebim olmadığını, herhangi bir alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağımı, YAPIMCI’yı, Kanal’ı ve YAYINCI tarafından hak tanınacak üçüncü kişileri ibra ettiğimi,

 

Kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ve Program amaçları kapsamında toplanmasına, işlenmesine, 3. kişilere aktarılmasına ve bu amaçlar uyarınca gereken süreler ve sair yasal saklama süreleri boyunca saklanmasına özgür irademle açık rıza gösterdiğimi ve bu hususlarla alakalı olarak bilgilendirildiğimi,

Başvuru formunda adresimin tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak bildirimlerin geçerli tebligat sonuçlarını doğuracağını, adres değişikliklerini bildirmeyi

 

Kabul, beyan ve taahhüt ederim.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş.

Demirören Tv Center 100. Yıl Mah. 2264.Sk Demirören Medya Center No:1/21 Bağcılar-İstanbul

Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş. (bundan sonra “Kanal D” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili aşağıda sayılan veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (bundan sonra “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır.) hazırladık.

 • Çalışan Adaylarımız
 • Stajyer Adaylarımız
 • Çevrimiçi Kullanıcı (internet sitesi ziyaretçisi)
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Tedarikçi Yetkililerimiz
 • Tedarikçi Çalışanlarımız
 • Ziyaretçilerimiz
 • Habere Konu Kişi
 • Haberi Paylaşan Kişi
 • Oyuncular
 • Yarışmacı - Konuk

Çalışanlar 

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Platformu’nda yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Kanal D eski çalışanı iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz bölümünde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Stajyerler

Stajyerlere ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler stajyerlerimizin erişebileceği şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Platformu’nda  yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Kanal D eski stajyeri iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz bölümünde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?  

Kişisel verileriniz,

Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve/denetimi ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na ve

 • Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında, sözleşmesel ilişkimiz kapsamında; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla Grup Şirketlerimiz ve Bağlı Ortaklılıklarımız’a
 • Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında sözleşmesel ilişkimiz kapsamında, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, organizasyon ve etkinlik yönetimi ve amaçlarıyla birlikte çalıştığımız Tedarikçi Yetkilileri ve Çalışanları’na
 • Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında sözleşmesel ilişkimiz kapsamında; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yönetim Kurulu’na
 • Yalnızca Çalışan Adayları’na ait kişisel veriler bu konuda verecekleri izne bağlı olarak; grup şirketlerinin daha etkili insan kaynakları politikası ve süreçleri yürütmesi, gerektiğinde iş başvurusu olumsuz sonuçlanan Çalışan Adayı’na diğer grup şirketlerimiz içerisinde alternatif ya da daha iyi bir pozisyon için teklif sunulabilmesi ve aday havuzu oluşturulabilmesi amaçlarıyla Grup Şirketlerimiz’e

KVKK’nın Aktarıma ilişkin 8. maddesindeki veya Yurtdışına Aktarıma ilişkin 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olan kadarı aktarılabilecektir.

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu ’nu kullanarak;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Demirören Tv Center 100. Yıl Mah. 2264.Sk No:1 Bağcılar-İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş.’ye bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle demirorentvradyo@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
 • İlgili Kişi tarafından Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş.ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kvkkbasvuru@kanald.com.tr adresimize göndererek

 

 Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş.’ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekaletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

 

Başvurunuz alındı!

Bir sorun oluştu!

Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Bir sorun oluştu!

Daha önce oluşturulmuş bir kaydınız bulunmaktadır. Yeniden başvuru yapamazsınız.