X
X
Tunç karakterini Çağdaş Onur Öztürk canlandırmaktadır