X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

4.Bölüm

Gül ve bütün aile, Hasan’ın borç batağına sapladığı dükkanlarını kurtarmanın yollarını arıyor.

Hasan’ın dükkanı borç batağına soktuğu ortaya çıkmıştır. Şimdi bütün aile, dükkan ellerinden gitmesin diye bu borcu kapatmak zorundadır. Hasan, çocukları da yayına alarak, tabi ki yine olmadık yöntemlerle para peşine düşer. Gül ise rahattır. Çünkü uykuya dalmadan önce biriktirdiği paralarla dükkanı kurtaracağını düşünmektedir. Fakat işler hiç de umduğu gibi gitmez. Paralar, sakladığı yerde yoktur. Bunun sorumlusu Aykut ve Murat, paraları bulmak için Gül’le beraber hareket etmek zorunda kalırlar. Defne ve Lütfü ise Lütfü’nün çalınan arabasının peşinde tehlikeli bir maceraya girerler. Bu macerada onlara Cem ve Aylin de eşlik edecektir.
 

BÖLÜMLER