X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

7.Bölüm

Gül'ün boşanma kararının ardından çocuklar ve Hasan, Defne'nin önderliğinde bir araya gelip, aileyi bir arada tutmaya çalışıyor. Fakat yaptıkları hamleler Gül'ü daha fazla kızdırmaktan başka bir işe yaramaz. Lütfü ise 'Tek Kadın Pek Kadın' isimli kadın derneğinde, kadınları erkeklere karşı bilinçlendirmeye karar verir. Acaba Gül’ün bu durumlar karşısında kararı ne olacak?

BÖLÜMLER