X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

5.Bölüm izle

Lokum dükkanı batmaktan kurtuluyor ama Gül’ün başına da yeni dertler açılıyor.

On yıldır uyuyan Gül Hanım, tam bir kabusa uyandı! Kocasının ilgisizliği ve iş bilmezliği yüzünden batmak üzere olan lokumcu dükkanını eskisi gibi işler hale getirmeye çalışan Gül Hanım, bunun için çocuklarından yardım ister. Fakat çocukların çılgın planları işleri iyice karıştırır. Lütfü, dükkanı kurtarmış fakat, Akşehir’deki hocaya arabanın parasını gönderemediği için hocanın bedduasını almıştır. Lütfü, hocanın bedduası sayesinde 2012 yılında lanetlenmeyi başarır. Lütfü’nün çırağı olarak dükkana dönen Hasan, Lütfü’nün bu sıkıntısını fark eder. Hasan, Lütfü ve Defne, Lütfü’yü bedduadan kurtarmak için Akşehir’in yolunu tutarlar.

BÖLÜMLER