X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Kemal'in en mutlu günü!

Nilgün ve Kadir'in elindeki belgeler sonucunda köşeye sıkışan Macide, Kemal'in hapisten çıkmasını sağlar.. Kemal o gün, yanında eşi Nilgün ve tüm çocukları ile birlikte özlemini kurduğu mutluluğu yaşar..

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Aziz'e yardım eden kişi Ece'dir

FRAGMANLAR