X
X
Ömer ve Onur aynı muayenehaneyi kullanmaktadır