X
X

Özetler

En Sıkı Takipçi
Mehmed'i 12 yaşındayken tahttan yeniçeriler indirmiştir