X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Ne olur bırakma bizi!

Aslı, Ferhat'ın geçmişindeki sırları bir bir öğrenmesiyle intikam ateşine düştüğünü anlamıştır. Onun giderek Namık Emirhan'a benzemesinden korkmaktadır. Bebeği ve kendisinden vazgeçmesini istemeyen Aslı, Ferhat'ı kaybetmek istemez. Ferhat'ın intikam uğruna her şeyi yapabileceğini bilen Aslı, dayısı sandığı Namık ile yüzleşmesini istemez. Zira Aslı, Ferhat ile Namık arasındaki gerçek ilişkiyi bilmektedir. Ferhat'ın babasının Namık olduğunu bilen Aslı, bu gerçek karşısında olabileceklerden korkmaktadır ve Ferhat'ı yanında tutmak için onu ikna etmeye çalışacaktır.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Ferhat'ın, Namık'ın öz oğludur

FRAGMANLAR