X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Derya ve Yılmaz'ın duygusal dertleşmesi!

Fenerde gecelemek zorunda kalan Derya ile Yılmaz geçmişte yaşadıkları acıları konuşmaya başlarlar. İlk önce Yılmaz, Güneydoğuda yaptığı askerlik yıllarında yaşadığı olayın acı etkilerini anlatmaya başlar. Fenere nede bekçi olduğunu, yalnızlığı neden seçtiğini anlatır. Derya da, ailesini kaybettiği anları anlatmaya başlayınca Yılmaz'ın yavaş yavaş gözleri dolmaya başlar. Özellikle Derya'nın verdiği Deniz ismiyle Umut'tan bahsetmesi onu paramparça etmeye yeter. Derya da, kaybettiği oğlunu anlatırken gözyaşlarını tutamaz. 

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR