X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

İtiraf mektubu Derya'nın eline geçiyor!

Bir Umut Yeter son bölümde, Yılmaz'ın mektubu en son tesadüf eseri Kenan'ın eline geçmişti. Ancak bu durumdan haberdar biri daha vardı. Kenan'ın bu durumu Derya'dan saklaması Dilek'i rahatsız eder. Hayatı boyunca Derya'yı kıskanan ve onun mutsuzluğundan beslenen Dilek yine bir oyun çevirir. Kenan'daki mektubu gizlice alarak Derya'nın onu bulmasını sağlar. Ancak bu durumu öyle kurnazca bir oyunla yapar ki hiç bir şey onu şüpheli duruma düşürmez. Derya, gerçekleri mektup sayesinde öğrenir ve büyük bir şok yaşar. Peki şimdi ne olacaktır? Derya, oğlunu bulmak için nasıl bir hamle yapacak? Mektubu gönderen kişinin Yılmaz olduğunu öğrenebilecek mi?

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR