X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Yılmaz'ın mektubu Kenan'ın elinde!

Yılmaz'ın, Derya için atölyeye bıraktığı ve içeriğinde çocuğunun yaşadığını itiraf ettiği mektup Kenan'ın eline geçiyor. Derya'nın yardımcısı kız atölyeden resimleri almak için geldiğinde yerde zarfları fark eder. İçlerinde Yılmaz'ın, Derya'ya yazdığı mektup da vardır. Bu zarfları alıp şirkete gelen kız onları Aysel'in odasında unutur. Aysel de önemli olabileceğini düşündüğü mektupları konağa getirir ve Kenan'a teslim eder. Kenan, faturaların olduğu zarfların arasında üstü yazısız zarfı fark eder ve okumaya başlar. Kenan, okudukları karşısında şok olur!

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR