X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Hayati ve Diğerleri Final Bölümü

Ünlü popçu Turgay'ın, trafik ışıklarında beklerken çantası çalınır. Çantanın içinde para, son klibi ve yeni albümünün tek kopyası vardır. Turgay'ın bu olayı yaşamasından sonra, rastlantılar onu İkircikli Karakoluna düşürür. Karakoldaki memurlar karşılarında Turgay'ı görmekten dolayı çok mutludur. Kızlar onun etrafında pervane olur. Hayati'nin karakoldaki forsu bir anda yerle bir olur. Özellikle Açleya'nın da onunla ilgilenmesi kendisini rahatsız eder. Görev, görevdir. Çalınan çanta bulunmalıdır.

Hayati ekibi ile birlikte olası şüphelileri sorguya çekerler. Olay yavaş yavaş aydınlanmaya başlar. Hırsızlık olayının nasıl yapıldığı netleşince Danyal otomatikman kadraja girer. Çünkü, bu hırsızlık olayında kullanılan genç Danyal'ın Brezilyalı yeni yetenek olarak futbol kulüplerine satmaya çalıştığı kişidir. Danyal'ın parmağı bu hırsızlık olayında olmasa bile, Şükran'ın yaşadığı bir karışıklık onu bu davanın içine çeker. 

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Cansu Dağdelen çiçekçi kız Açelya'yı oynamaktadır

FRAGMANLAR