X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Hayati ve Diğerleri 5. Bölüm

Tahsin'in amcasından kalan broşun tarihi bir geçmişi ve yüksek bir değeri vardır. Fakat, Tahsin broşun bu kadar değerli olduğunu bilmediği için Şükran'a hediye eder. Bu broşun peşinde ise, gerçek değerini bilen bir antikacı vardır. İki hırsızı tutarak bu broşu ele geçirmeye çalışır. Adamlar Tahsin'e ulaşır; fakat, broş Şükran'a verildiği için ortalıklarda yoktur. Adamlar Tahsin'i rehin alır. Şükran'ı ararlar ve broşu vermezlerse Tahsin'i öldüreceklerini söylerler. Tarihi değeri olan broş Hayati ve İkircikli Karakolu için önem arz etmektedir, tabii Tahsin de... 

Hayati, başına geleceklerden habersiz ekibini bu iş için görevlendirir. Gelişen olaylar Hayati'nin kendi varlığını sorgulamasına neden olur. Karakoldakiler yetmezmiş gibi, hırsızların iletişiminde olan Şükran, dayısı Danyal da karakolda kalmak zorundadır. 

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Hayati ve Diğerleri dizisinin senaristleri Onur Özcan ve Murat Özsoy'dur

FRAGMANLAR