X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Aşkımızın ayvası!

Erol, Nurten'in kendisini boşamasından sonra ilginç affettirme turlarına çıkar. Onu her gün görebilmek için cezası küçük suçlar işler. İkili arasındaki bu ilişki karakolda normal karşılanmaya başlar. Erol bu sefer çok kararlıdır. Bu hamlesi ile Nurten'i etkileyeceğini düşünür. Onu affedip tekrar evlenirlerse çocuklarının nasıl olacağını göstermek için yanında getirdiği kasabın oğlu ile karakola girer. Benzerlik şaşılacak derecededir. Çocuk Nurten'in tıpkısıdır. Komik durum bu andan itibaren başlar. Erol, tam Nurten'i kafalamışken işler terse dönmeye başlar...

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Bülent Çolak Hayati ve Diğerleri dizisinde çaycıyı oynamaktadır

FRAGMANLAR