X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Çaycı Vedat operasyona katılırsa!

Hayati, gizlice kumar oynatılan bir mekana baskın planı yapar. Çete "Afrika Gergedanı Sevenler ve Yetiştirenler Derneği" adı altında açtıkları mekanda yasa dışı kumar oynatmaktadır. Hayati, İkircikli Karakolu memurları ile mekandaki köstebeğinden gelecek haberi bekler. Köstebek karakolun çaycısı Vedat'dır. Vedat'ın görevi basittir. Çetenin liderini gördüğü zaman kolundaki verici ile ekibe haber verecektir; fakat, Vedat para kazandıkça kendini oyuna verir.  Bu sırada Nurten'in eski eşi, karakol müptelası Erol mekana gelir. Vedat'ı gören Erol onunla konuşmaya çalışır ve operasyonu sekteye uğratır. Çetenin lideri Vedat'ın kolundan sarkan vericiyi görür. Çetenin lideri hem Vedat'ın, hem de Erol'un içeceklerine uyku hapı koyar. Hayati, Vedat'tan ses gelmeyince şüphelenir ve mekana baskın emrini verir. Mekanda sadece bizimkiler vardır ve bir masanın üzerinde birbirlerine sarılmış vaziyette tatlı tatlı uyumaktadırlar. Hayati, günlerce yaptığı planın mahvolduğunu görünce hırsını Vedat'tan çıkarır...

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Hayati karakterini Celil Nalçakan oynamaktadır

FRAGMANLAR