X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Daha yeni başlıyorum!

Suna ile Gökhan'ın evliliğine bir türlü inanmayan Cemal, bu evliliğin Gökhan'ın bir oyunu olduğunu anlıyor.

Diğer taraftan Suna'nın bir türlü Cemal'i unutmadığını anlayan Gökhan ise  evliliklerindeki engel olarak gördüğü Cemal'i ortadan kaldırmaya karar veriyor ve onu öldürmesi için adam tutuyor. Cemal ise bu adamlara daha fazla para teklifinde bulunuyor ve ellerinden sağ salim kurtulmayı başarıyor. Tam o sırada Gökhan'dan gelen bir haber ise Cemal'i altüst ediyor. Suna'nın ölüm haberini alan Cemal ise onu kurtarmak için yanına gidiyor. 

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Cevher, Cemal'in ailesine yardım etmiştir

FRAGMANLAR