X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Ey İstanbul - Ozbi

İnsanlık Suçu son bölümde, İstanbul'da kalacak yerleri olmayan Hülya ve Esra'ya Cevher'den yardım eli geliyor. Kendi mahallesinde uygun bir ev olduğunu söyleyen Cevher, onları mahalleye getirdiğinde ise Cemal gördükleri karşısında tereddüte düşüyor. Annesi ve kardeşinin bu koşullarda yaşamasına razı gelmeyen Cemal, onları en kısa zamanda bu evden çıkaracağının ve daha iyi bir ev bulacağının sözünü veriyor. Cevher ise kendi elinden geldiğince onlara yardım etmek için uğraşıyor. Cevher'in bu tutumu Cemal'i etkileyecek mi?

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Cemal karakterini KAAN YILDIRIM canlandırmaktadır

FRAGMANLAR