X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Sumru hapse mi giriyor?

Kızlarım İçin son bölümde, Yaşar ve Tayfun arasında geçen sohbet sırasında beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Tayfun, Ayten cinayetiyle ilgili tutulan adli tıp raporuna ulaşıyor. Rapor sonuçlarında cinayet aleti olarak kullanılan kömür küreğinde Sumru'nun parmak izlerine raslanıyor. Herkes cinayeti işleyen kişinin Yaşar olduğunu düşünürken bu rapor her şeyi alt üst ediyor. Tayfun, raporu ele geçiriyor ve Yaşar'a gösteriyor. Bu gerçeğin ortaya çıkma ihtimaliyle sarsılan Yaşar ne yapacak?

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Ayten'in aşığı Terzi Cemil'dir

FRAGMANLAR