X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Birkan, Serpil'i gözaltına alıyor!

Şirin, Yasemin'le birlikte Birkan'dan yardım ister. İki arkadaş tekrar karakola gider ve Birkan'ı bulamayınca Cevat komisere şikayette bulunur. Yasemin ve Şirin'i Cevat komiserin odasında gören Birkan, telaşlanıyor. Şirin'in verdiği bilgiler doğrultusunda Serpil'in gözaltına alınmasına karar veren Cevat komiser, Birkan'ı bunun için görevlendirir. Birkan, bir şekilde Serpil'in ofisine baskın düzenler ve Serpil'i gözaltına alır. Serpil, Birkan'ın kendisine yardım etmesi için adeta yalvarır. Serpil'in Şirin'e yaptıkları ve gerçek işi ortaya çıkacak mı?

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Yasemin tıp fakültesinde okumaktadır

FRAGMANLAR