X
X

Özetler

En Sıkı Takipçi
Barca, MKC ve Demiray'ın akademideki hocasının ismi Köpek Sadri'dir