X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Benimleyken adam can çekişiyordu!

Berna Hanım, eşi Tuğrul Bey ile bir arkadaşının doğum gününde tanışmış. Tuğrul Bey, o zamanlar hızlı çapkınlık turlarındaymış. Doğum gününde birbirlerinden etkilenseler de, Tuğrul Bey ondan uzak durup çapkınlık turlarına devam etmiş. Daha sonrasında iki hafta kadar bir birliktelik yaşamışlar; fakat, kanı kaynayan Tuğrul Bey bağlılığın verdiği duygudan korkmuş. Berna Hanım da ondan ayrılmış. Sonrasında ise, Berna Hanım yurtdışında yaşama kararı almış. Bunu duyan Tuğrul Bey, "Sen benim evleneceğim kadınsın" diyerek onun gitmesine engel olmuş... 

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR